SLIKA EKOF SAJT

ЛОНЧАР ДР ДРАГАН

Kabinet:605

Telefon:3021075

Vreme prijema:уторак 11.30 - 13.30

Email:loncar@ekof.bg.ac.rs

Рођен у Београду, где је завршио основну школу и Девету београдску гимназију. Дипломирао на Економском факултету 2001. године. Исте године од стране Ректората Универзитета у Београду проглашен за студента генерације Економског факултета у Београду. Као стипендиста Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. године завршио магистарске студије из области менаџмента на University of Cambridge (Judge Business School) у Великој Британији. Докторирао 2007. године на Економском факултету у Београду. Као стипендиста Fulbright Foundation, 2009. године завршио постдокторске истраживачке студије, из области финансијског менаџмента, на University of Chicago (Booth Business School). Положио сва три испита на CFA (Chartered Financial Analyst)  програму и носилац престижне CFA лиценце.

Редовни професор Економског факултета у Београду на предметима Управљање пројектима и Стратегијски менаџмент на основним студијама, Пословна стратегија  и Пословна анализа и бизнис план на мастер студијама и Методологија научног истраживања на докторским студијама. Продекан за сарадњу са привредом Економског факултета у мандатном периоду 2015-2018. У периоду 2012-2015 био продекан за финансије.

Аутор или коаутор већег броја научних и стручних радова (више објављених радова на SSCI листи), као и значајног броја саопштења на међународним и домаћим научним конференцијама. Коаутор уџбеника на предметима Менаџмент пројеката и Стратегијски менаџмент. Научно-истраживачки рад фокусиран на области финансијске евалуације пројеката, стратегијског менаџмента и анализе тржишне концентрације. Члан међународног истраживачког пројекта Global Operations Research вођеног од стране Bristol School of Business and Law.

Члан редакције часописа: Економика предузећа, Journal of Economic and Social Studies, Management Studies и Vistula University Working Papers. Рецензент је следећих часописа: Економика предузећа, Economic Annals, Економске идеје и пракса, Management Studies, као и већег броја научних конференција, укључујући и конференције Америчке академије за менаџмент.

Ради или је радио као консултант на пројектима водећих предузећа у Србији, али и међународних предузећа и институција, као што су KWS, Coca Cola, Lafarge, British Petroleum, Roche, Flag International, TransOil, MicroSave, World Bank, GIZ, EBRD, OSCE, IRD, ACDI/VOCA и други. Председник је Надзорног одбора Deus Business Group и члан НО Сојапротеин ад.

Члан је више реномираних професионалних тела у земљи и иностранству: Председништва Савеза економиста Србије, US Academy of Management – дивизије Business Policy and Strategy и Healthcare Management,  Chartered Financial Analyst Institutе, САД, као носилац CFA лиценце, International Advisory Board of South-East European Research Centre (SEERC), за мандатни период 2015-2018. година, European Association of Competition Economists ACE, Cambridge алумни асоцијације Србија, Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије. Актуелни је председник стручног (HERE) тима за реформу високог образовања у Републици Србији.

 

Обавештења

Kolokvijum Menadžment projekata, 9.12. od 10h, sala A6.