Vukasin

КУЧ ДР ВУКАШИН

Kabinet:721

Telefon:3021134

Vreme prijema:уторак 12-14h

Email:vukasin@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1982. године у Врбасу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 2006. године, на смеру Менаџмент, са просечном оценом 9,50. Мастер студије -студијски програм Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, такође је завршио на Економском факултету са просечном оценом 10,00. Мастер тезу под називом „Утицај кредитног рејтинга на стратегију предузећа“ одбранио је 2009. године, након чега је уписао докторске студије, модул Пословно управљање. Докторску дисертацију под називом „Анализа структуре финансирања највећих предузећа у Србији у периоду Велике рецесије: препоруке за финансијско реструктурирање и пословну стратегију“ одбранио је 2017. године.

Рад на Економском факултету у Београду започео је 2007. године у својству демонстратора. У звање сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Стратегијски менаџмент биран је 2007. године, док је у звање асистента биран 2010. године. Функцију секретара Катедре за пословну економију и менаџмент обављао је у периоду од 2012-2015. године. Био је ангажован као консултант на већем броју пројеката из домена процене вредности предузећа, студија изводљивости, пословног и финансијског реструктурирања итд. Тренутно је ангажован као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији“, као и на међународним пројектима из категорије „H2020“ и „IPA“. Аутор је већег броја радова на тему пословне стратегије, кредитног рејтинга, структуре финансирања, пословног и финансијског реструктурирања.

 

 

Обавештења

ČASOVI VEŽBI: Poštovane kolege, časovi vežbi će početi druge nedelje semestra. Želim vam puno uspeha u predstojećem semestru.

 

 

Download