Vukasin

КУЧ ДР ВУКАШИН

Kabinet:721

Telefon:3021134

Vreme prijema:ONLINE - pročitati obaveštenje

Email:vukasin.kuc@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1982. године у Врбасу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 2006. године, на смеру Менаџмент, са просечном оценом 9,50. Мастер студије -студијски програм Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, такође је завршио на Економском факултету са просечном оценом 10,00. Мастер тезу под називом „Утицај кредитног рејтинга на стратегију предузећа“ одбранио је 2009. године, након чега је уписао докторске студије, модул Пословно управљање. Докторску дисертацију под називом „Анализа структуре финансирања највећих предузећа у Србији у периоду Велике рецесије: препоруке за финансијско реструктурирање и пословну стратегију“ одбранио је 2017. године.

Рад на Економском факултету Универзитета у Београду започео је 2007. године у својству демонстратора. У звање сарадника у настави за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Стратегијски менаџмент биран је 2007. године, у звање асистента 2010. године, док је у звање доцента изабран 2018. године. Био је ангажован као консултант на већем броју пројеката из домена процене вредности предузећа, студија изводљивости, пословног и финансијског реструктурирања итд. Тренутно је ангажован као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на међународним пројектима из категорије „Hоrizon 2020“ и „Interreg“. Аутор је већег броја радова на тему пословне стратегије, кредитног рејтинга, структуре финансирања, пословног и финансијског реструктурирања.

Одабране референце

KUČ, Vukašin, Sustainability of the biggest business controversial enterprises in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2018, God. 66, br. 7-8, str. 401-411, doi:10.5937/EKOPRE1808401K

KUČ, Vukašin, The analysis of financial structure in the largest enterprises in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-433X, 2015, God. 63, br. 7-8, str. 399-412, doi:10.5937/ekopre1508399K

KALIČANIN, Đorđe, KUČ, Vukašin, Comparing restructuring strategies of electric power companies in the EU and Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2014, God. 62, br. 7-8 , str. 419-433, doi:10.5937/ekopre1408419K

KALIČANIN, Đorđe, KUČ, Vukašin, Industrial policy in the energy sector – the example of gas sector in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2013, God. 61, br. 7-8, str. 492-505

TODOROVIĆ, Miroslav, KUČ, Vukašin, VUKSANOVIĆ, Iva, The Importance of Strengthening the Role of the Boards of Directors in State-Owned Enterprises in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2011, God. 59, br. 7-8,  str. 403-413, doi:10.5937/ekopre1108403T

KALIČANIN, Đorđe, KUČ, Vukašin, Complementarities between the Development Strategy of “NIS” and the Energy Policy of Serbia, U: Ekonomika preduzeća,  ISSN 0353-443X, 2012, God. 60, br. 7-8, str. 386-398, doi:10.5937/ekopre1208386K

KUČ, Vukašin, Alignment of capital structure to the requirements of the general strategy, U: 2nd International Conference on Advanced Research in Management, Business and Finance, Milano, Italija, 30. okt – 1. novembar 2019, ISBN 978-609-485-044-8, 2019, str. 1-16

KUČ, Vukašin, KALIČANIN, Đorđe, Various aspects of interdependence between corporate strategy and capital structure, U: Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics (MAC-MME 2018), Prag, 7-9. decembar 2018., ISBN 978-80-88085-22-5, Prag: MAC Prague consulting, 2018, str. 40-47

ĐURIČIN, Dragan, KUČ, Vukašin, Ekonomski kontekst za dostizanje EU korišćenjem digitalne transformacije, U: 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju „Digitalna ekonomija – pokretač budućeg ekonomskog rasta, Banja Vrućica, Teslić, 16-18. maj 2018., str. 9-30

 

Обавештења

  • ONLINE KONSULTACIJE (Zoom aplikacija): Dogovor o terminu konsultacija putem mejla. Pošaljite mejl sa naslovom Online konsultacije.