gkrstic

КРСТИЋ ДР ГОРАНА

Kabinet:625

Telefon:3021138

Vreme prijema:среда 12-14

Email:gkrstic@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала је 1990. године, а магистрирала 1996. године на Економском факултету у Београду. Докторирала је 2002. године на Сасекс универзитету у Брајтону (School of Social Sciences, Sussex University, Brighton) са темом “Empirical Analysis of the Formal and Informal Labour Markets in FR Yugoslavia (1995-2000)”.

У периоду 1991-2002. године радила је у Савезном заводу за статистику, а од 1996-2008. радила је као сарадник Економског института у Београду. Од 2002-2008. била је ангажована као консултант Светске Банке на пројектима сиромаштва и тржишта рада за Јерменију, Грузију, Азербејџан и Србију. Од 2008. године ради на Економском факултету у Београду, у звању доцента, на предмету Економска статистика.

Референце:

1. Положај рањивих група на тржишту рада Србије, (уредник и коаутор), УНДП, 2010.
2. Напредак у реализацији Миленијумских циљева развоја у Републици Србији (уредник и коаутор), Влада Републике Србије и ЕУ, 2009.

3. “In search of more and better jobs for young people of Serbia”, (with Valli Corbanese), Employment Policy Papers 2009/1, International Labour Office, Budapest.
4. Living Standard Measurement Study: Serbia 2002-2007 (co-author), RSO, World Bank and DFID, 2008.
5. “Labour Markets as a Transmission Channel from Growth to Poverty Reduction: Evidence from Vietnam and Burkina Faso, 1993-2003”, (with Sabine Bernabe), Economic Annals 178-179, pp. 72-121, 2008.
6. “Mobility, Poverty and Well-Being among the Informally Employed in Bosnia and Herzegovina”, (with Peter Sanfey), Economic Systems, Vol. 31, issue 3, pp.311-335, 2007.
7. “Employees and Second Job-Holding in the Federal Republic of Yugoslavia: An Empirical Analysis” (with Barry Reilly), Economics of Transition, Vol. 11, No. 1, pp. 93-122, 2003.

Обавештења

Download