ikovacevic

КОВАЧЕВИЋ ДР ИГОР

Kabinet:711a

Telefon:3021-104

Vreme prijema:уторак 8-10, четвртак 13.30-14.00, 15.30-16.00, 17.30-18.00 / Обавештења проверити

Email:igor@ekof.bg.ac.rs


Рођен 1984. године у Београду. Након завршене Средње туристичке школе на Новом Београду, уписао је 2003. године Економски факултет. Основне студије завршио је 2007. године на смеру Туризам и хотелијерство, а након тога и мастер студије Менаџмента у туризму 2009. године. Докторску дисертацију одбранио на Економском факултету , а у априлу 2018. године је промовисан у доктора наука на Универзитету у Београду.  Вежбе и рад са студентима обавља у оквиру смера Туризам и хотелијерство и то на предметима уже научне области Пословна економија и менаџмент: Маркетинг у туризму, Менаџмент предузећау туризму и хотелијерству, и предмету уже научне области Економске политике и развоја: Економика туризма.

Академска и професионалан интересовања су усмерена на област маркетинга и менаџмента у туризму и хотелијерству, као што су Менаџмент дестинације, Маркетинг дестинације, Процес кандидовања за догађаје, Програм конгресних амбасадора, Менаџмент догађаја, Стратегијски менаџмент у туризму, Развој туристичких производа, Дестинацијске менаџмент организације, Пословање хотела, а посебна интересовања и специјалности се односе на конгресни туризам.

Обавештења

 ____________________

МуТ (ТММ) – упис поена за студенте који су стекли бодове током школске 2017/2018

Студенти смера ТММ који су школског 2017/2018 (претходна школска година) стекли бодове кроз полагање тестова, а исте нису уписали, неопходно је да јаве путем емаила.

________________________

Важно – мејлови око испитаних питања

Имајући у виду да је у ранијем периоду било злоупотреба од стране студената где су добијени одговори и образложења на поједина питања око испитне материје путем мејла вађени из контекта, на такве мејлове се не одговара. Студенти могу доћи у назначеним терминима пријема.

 

_

 

Download

План рада и неопходна упуства

EKT Ekonomika turizma_plan rada SAJT 2018

MUT Marketing u turizmu_plan rada SAJT 2018

Akademski izvori za pisanje radova

EKT Ekonomika turizma_grupni rad i diskusija 2018 update – UPUSTVA ZA PISANJE

 

Презентације – ЕКТ – 2018

08 Ekonomika _ Tabela poslednji deo

 

Резултати активности

EKT-2018-ocene aktivnosti

MuT-2018-ocene-aktivnosti

 

Испитна питања (прочитати упуства на почетку сваког документа)

EKT ISPITNA PITANJA Ekonomika Turizma Izborni predmet

EKT ISPITNA PITANJA Ekonomika turizma

MUT Marketing u turizmu ispitna pitanja