ikovacevic

КОВАЧЕВИЋ ИГОР

Kabinet:711a

Telefon:3021-104

Vreme prijema:уторак 8-10, четвртак 13.30-14.00, 15.30-16.00, 17.30-18.00 / Обавештења проверити

Email:igor@ekof.bg.ac.rs


Рођен 1984. године у Београду. Након завршене Средње туристичке школе на Новом Београду, уписао је 2003. године Економски факултет. Основне студије завршио је 2007. године на смеру Туризам и хотелијерство, а након тога и мастер студије Менаџмента у туризму 2009. године, са успешно одбрањеним мастер радом на тему Позиционирање Србије као конгресне дестинације на међународном тржишту. Тренутно је на докторским студијама. Вежбе и рад са студентима обавља у оквиру смера Туризам и хотелијерство и то на предметима уже научне области Пословна економија и менаџмент: Маркетинг у туризму, Менаџмент предузећау туризму и хотелијерству, и предмету уже научне области Економске политике и развоја: Економика туризма.

Академска и професионалан интересовања су усмерена на област маркетинга и менаџмента у туризму, и то на: Маркетинг дестинације, Бренд дестинације, Процес кандидовања за догађаје, Програм конгресних амбасадора, Управљање пројектима, Односи са клијентима, Менаџмент догађаја, Протокол, Дефинисање стратегије, Стратегијски менаџмент у туризму, Развој туристичких производа, Дестинацијске менаџмент организације, Маркетинг и менаџмент туристичких дестинација на макро и микро нивоу, Ланац вредности у туризму и конгресном туризму.

Обавештења

Консултације
Имајући у виду динамику одржавања часова вежби, теренске наставе и рада на софтверу, молим колеге које имају потребу да дођу на консултације, да се јаве путем емаила ради дефинисања термина доласка.

___________________________________________________________

Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству – материјал ПРВИ колоквијум

Материјал можете преузети у секцији „Download“.

 

 

 

Download

 

 

Испитна питања (прочитати упуства на почетку сваког документа)

EKT ISPITNA PITANJA Ekonomika Turizma Izborni predmet

EKT ISPITNA PITANJA Ekonomika turizma

MUT Marketing u turizmu ispitna pitanja 

 

Материјал Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству

01 SMEŠTAJ KAO ELEMENT TURISTIČKE PONUDE

02 Restoransko poslovanje u savremenim uslovima

03 Nabavka i prodaja u hotelskom preduzecu

04 MATERIJAL ZA VEŽBE

05 UPRAVLJENJE PRIHODIMA U RESTORANSKOM BIZNISU

06 Kanali distribucije u turizmu