УПИС 2017 – ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА БИЛО КОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА

06.07.2017

УПИС 2017 – ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА БИЛО КОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Пријаве се предају на Економском факултету, Каменичка 6, Београд, Амфитеатар 5, први спрат и то 10, 11, 12. и 13. јула 2017. год., од 10 до 15 сати уз следећа документа:

 

Oбразац пријаве (добијате на Економском факултету),

Оригинална потврда о положеном пријемном испиту на другом факултету у саставу Универзитета у Београду,

Оригинална сведочанства и диплома о завршеној средњој школи (на увид) и фотокопије истих,

Извод из матичне књиге рођених.

Ранг листа примљених кандидата, уколико постоји потреба за рангирањем, ће бити објављена најкасније до 13. јула 2016. год. у 17 сати.

 

Упис кандидата ће бити обављен 13. и 14. јула од 9 до 17 сати по распореду који ће бити накнадно објављен.

 

Одлука Наставно-научног већа Економског факултета.