Конкурс за праксу у медијској агенцији „Universal Media“

Universal Media je kreativna medijska agencija koja nastoji da izbriše granicu između medija i kreativnosti, podataka i sadržaja, i nauke i umetnosti.

Naša misija?

Prepoznati trenutke u kojima će poruke brendova dostići maksimUM uticaja i relevantnosti.

Sa ciljem da što bolje razumeš poziciju kao i konkretne specifičnosti iste navodimo samo jedan deo oblasti koje bi naučio/ naučila:

 • Šta je media plan
 • Šta je media brif
 • Kreiranje media plana u tradicionalnim / offline medijima (TV, OOH, štampani mediji , radio, itd..)
 • Zasto se konkretni mediji nalaze u predlogu media plana
 • Kako se prate finansije u vezi sa oglašavanjem
 • Kako se prate parametri koji govore o rezultatima oglašavanja
 • Kako se izveštava o rezultatima kampanje
 • Šta je ciljna grupa i kako se ona definiše
 • Kako se koriste specifični alati u medijskom planiranju
 • … i još puno toga!

Tražimo nekoga ko će da:

 • Prođe kroz sve oblasti rada medijske agencije kao media planer i time stekne bolje razumevanje posla i sveobuhvatnosti oblasti kojima se medijska agencija bavi
 • Kreira detaljne medija planove, monitoring-uje TV medija planove na dnevnom nivou, izrađuje post buy izveštaje na kraju kampanje, izrađuje nedeljne i mesečne izveštaje o ostvarenim rezultatima za potrebe agencije i klijenta

Upoznaćeš se sa procedurama koje su specifične za rad sa klijentima, delićemo sa tobom sve što znamo i odgovorićemo ti na sva pitanja koja imaš.

Tokom prakse ćeš imati mentora koji će da prati tvoj napredak i uz kog češ moći da ostvariš najbolje moguće rezultate!

Ako voliš da tumačiš brojeve i daješ im smisao, ako želiš da iskusiš rad u agenciji, ovo je prilika za tebe!

Sve prijave su dobrodošle

Započni karijeru sa nama, dostigni svoj maksimUM!

Trajanje prakse: 3 meseca (uz mogući produžetak prakse ili zasnivanje radnog odnosa)

Full-time

APPLY