Конкурс за праксу на позицији Специјалиста категорије у компанији „Metro Cash & Carry“

11.09.2018

Центар за сарадњу са привредом вас позива да се до 21.09.2018. године пријавите на конкурс за тромесечну праксу у компанији Metro Cash & Carry на позицији Специјалиста категорије.

Опис:

– Врши директну комуникацију са добављачима (локалним и иностраним)

– Врши ажурирање асортимана у систему

– Учествује у изради каталога и у одабиру асортимана за промотивне активности

– Прати стање залиха у дистрибутивним центрима и на платформи

– Прати излагање артикала и промене цена у дистрибутивним центрима

– Врши припрему и администрирање потребних докумената

– Води евиденцију уговора, поруџбина и рокова

– Редовно прати конкуренцију у погледу асортимана, цена и промотивних активности
Услови:

-Одслушана завршна година студија (апсолвенти)

-Познавње рада на рачунару

-Конверзацијски ниво енглеског језика

Потребно је да:

1.Пошаљете пријаву на маил: jelena.stuparevic@metro.rs

2. Попуните пријавни формулар на линку: http://goo.gl/forms/dwFQt48cpV