Конкурс за посао у Институту за нуклеарне науке „Винча“

11.09.2018

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Центар-Спољнотрговински промет, је заинтересован  да прими у радни однос 2 извршиоца на радно место „Референт спољнотрговинског пословања“.

Услови за обављање послова су:

  • дипломирани економиста -VII/1 степен, приправник
  • знање енглеског језика (средњи или виши ниво )
  • познавање рада на рачунару (Microsoft Office 2010)
  • кандидати подлежу провери знања страног језика и рада на рачунару

Опис послова: увоз и извоз радиоактивних извора и опреме за нуклеарну медицину

Радно време : осмочасовно радно време, број радних сати недељно: 40

Рад се обавља у просторијама послодавца у Институту „Винча“, Мике Петровића Аласа 12-14, Винча.

Обезбеђен превоз за долазак на посао.

Рок за подношење документације до 30.09.2018.

Слање пријаве мејлом на адресу: sekretarijat240@vinca.rs