Конкурс за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2017/2018. годину

07.12.2017

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) стипендија студентима Универзитета у Београду – Економског факултета, за школску 2017/2018. годину.

            На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Економског факултета, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

            Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године и
  2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Предност имају студенти слабијег материјалног стања.

 

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Влајка Каленића.

 

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

 

Члан 5.

            Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
  • Уверење факутета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте и
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2017. године.

 

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 11.12.2017. године до 26.01.2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс за „Стипендију Влајка Каленића“.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон:  (011) 3207-426.

 

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

 

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                    ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                   Проф. др Mиомир Јакшић