Конкурс за бесплатно учешће на LSE летњој школи у Лондону

14.03.2019

LSE letnja škola, korigovano-01У знак успешне сарадње Лондонска школа економије и политичких наука – LSE понудила је студентима нашег факултета 2 пуне стипендије за учешће на LSE летњој школи, која се током лета одржава у Лондону у трајању од три недеље.

Стипендирана места су намењена актуелним студентима прве године Економског факултета у Београду.

За два одабрана студента биће обезбеђено:

– бесплатно учешће на летњој школи
– бесплатан смештај у LSE кампусу
– покривени трошкови авио превоза (повратна карта Београд-Лондон-Београд)

Програм летње школе се реализује у три термина (студенти се пријављују за један термин):

Термин 1: 17. Јун – 5. Јул 2019.
Термин 2: 8. – 26. Јул 2019.
Термин 3: 29. Јул – 16. Август 2019.

У оквиру одабраног термина студенти се могу определити за један од понуђених курсева. Комплетну листу курсева можете погледати на страници:

https://www.lse.ac.uk/Study-at-LSE/Summer-Schools/Summer-School/Courses/Secure

НАПОМЕНА: Обратити пажњу на класификацију курсева према тежини и нивоу потребног предзнања:

100 level courses (e.g. AC101 , IR160… ) – уводни ниво;
200 level courses (e.g. IR201 , EC260… ) – средњи ниво, захтева предзнање из дате области;
300 level courses ( e.g. EC351 , FM360… ) – напредни ниво, одговарају завршној години основних, или првој години мастер студија.

ЕСПБ кредити стечени на LSE летњој школи биће уписани у додатак дипломи студената као додатне активности изван студијског програма.

Селекцију студената вршиће Економски факултет на основу успеха на првој години студија и знања енглеског језика.

Услови за пријаву:

– положена сва три испита из првог семестра прве године са просечном оценом мин. 8,50
– знање енглеског језика – мин. B2 ниво.
Ниво знања језика ће се проверити на интервјуу по завршетку слања пријава. Поседовање сертификата о знању енглеског језика додатно ће се бодовати приликом рангирања.

На интервју ће бити позвано до 10 најбоље рангираних кандидата.

Рок за пријаву: 13. април 2019.

Пријава се врши искључиво електронским путем слањем попуњеног ПРИЈАВНОГ ФОРМУЛАРА на адресу cis@ekof.bg.ac.rs. У наслову мејла навести: PRIJAVA ZA LSE LETNJU ŠKOLU

Молимо Вас да у формулару наведете тачне податке, непотпуне пријаве неће бити разматране.

Више информација о летњој школи можете наћи на:
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/Summer-School