Коначне ранг листе – мастер академске студије 2017/18

09.10.2017

Коначне ранг листе:

201 – Економска анализа и политика

202 – Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

203 – Банкарство и финансијски менаџмент

204 – Економска политика и развој

205 – Пословно управљање

251 – модул: Стратегијски финансијски менаџмент

252 – модул: Организација и менаџмент људских ресурса

253 – модул: Маркетинг менаџмент

254 – модул: Међународно пословање предузећа

255 – модул: Пословно комуницирање и односи с јавношћу

256 – модул: Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања

257 – модул: Менаџмент у туризму

206 – Квантитативна анализа

261 – модул: Актуарство

262 – модул: Демографија (нема кандидата)

263 – модул: Економетрија

264 – модул: Информатика

265 – модул: Операциона истраживања

266 – модул: Статистика

207 – Макроекономија привреда у транзицији

209 – Квантитативне финансије (IMQF)

210 – Међународни економски односи

20A – Економија и менаџмент енергетике