WhatsApp Image 2022-06-22 at 2.27.01 PM

„Каријера у пореском саветовању”

У организацији Центра за сарадњу са привредом, компанија PwC Srbija је 14. јуна одржала предавање на тему „Каријера у пореском саветовању” на којем је представљен Сектор за пружање услуга пореског саветовања.

Запослени у овом сектору представили су своја одељења и са студентима поразговорали о различитим темама:

  • Чиме се све можете бавити као порески саветник;
  • Шта обухватају поједине области пореског саветовања;
  • Какав Вас каријерни пут може очекивати у компанији PwC Srbijа;

Предавање је започела Мирјана Петков, виши порески менаџер, која је присутнима објаснила шта је пореско саветовање: „Порески саветник није неко ко попуњава пореске пријаве, већ неко ко саветује код најразличитијих дешавања у пословном животу једне компаније. На пример, уколико клијент хоће да уђе у нови аранжман са купцем и добављачем, обраћа се нама јер га занима да ли то сме да уради са аспекта правне пореске регулативе, да ли га чекају неки непредвиђени трошкови и како то да уради на оптималан начин.
Док се дође до коначног пореског аспекта и пореског одговора, потребан је један мултидисциплинарни приступ и разумевање различитих индустрија”.

Она је затим препустила реч Сави Бућковићу, консултанту одељења за директне порезе.
„У оквиру нашег Сектора постоје и мања одељења. Та подела је заснована на једној од теоријских подела пореза – на директне и индиректне порезе. Оно чиме се ми бавимо јесте провера пореских обрачуна, али и другим занимљивим стварима као што су трансакције и порески аспекти трансакција. Ако мултинационалне компаније послују у Србији, њихове трансакцие погађају Србију. Пореске имликације таквих трансакција не може да вам да порески саветник из Немачке јер он не зна пореске имликације у Србији. Зато се те компаније обраћају нама и то је један аспект пословања. Такође, ми помажемо клијенту да што порески ефикасније финансира своју трансакцију”.

Саво је такође истакао да су порези у последњих пар година постали интернационални. Државе желе да сви порески системи буду уједначени како би могли да лакше контролишу своја пословања у другим државама. Због тога је почела да се развија још једна грана у порезима-Интернационално пореско планирање.

Ђорђе Малетић, виши порески консултант представио је одељење трансферних цена и на примеру једне мултинационалне компаније објаснио како све функционише у пракси.  Оно што је Ђорђе истакао јесте то да ретко кад клијенти долазе са питањима на која се одмах зна одговор. Зато је потребно учити и истраживати како би се до одговора дошло, што он наводи као једну од најзанимљивијих ствари у свом послу.

Он је реч препустио Марији Живковић, пореском консултанту у одељењу за индиректне порезе: „Ми се бавимо порезима на потрошњу, а то су ПДВ, акцизе и царине. Оно на шта смо у претходном периоду посебно били фокусирани јесте нови модел фискализацији, где смо клијентима пружали подршку да адекватно испрате све промене. Та подршка се огледала у саветовању о томе за који је промет неопходно издавати фискални рачун, шта све мора да садржи фискални рачун, како треба да функционише електронски фискални уређај итд”.

Марија је затим описала како изгледа један просечан дан у компанији: „На недељном или дневном нивоу организују се тимски састанци где се расподељује посао који ће се радити и свако добија конкретна задужења и јасне инструкције шта ће бити његови задаци. Свако може да се консултује са старијим колегама и међусобно.  Дневне обавезе подразумевају међусобну сарадњу али и сарадњу са тимовима из других држава у којима компанија послује. Такође, свакодненвно смо изложени контакту са надлежним институцијама са којима се консултујемо о неким отвореним питањима”.

На крају, Дијана-HR у компанији PwC Srbija, студенте је упутила у процес регрутације и селекције, информисала их о отвореним позицијама за посао и праксу и поделила са њима бројне савете о томе шта HR сектор очекује од кандидата и како изгледа првих пар месеци рада у компанији.

WhatsApp Image 2022-06-22 at 2.27.00 PMWhatsApp Image 2022-06-22 at 2.27.02 PM