jjugovic

ЈУГОВИЋ ЈОВАНА

Kabinet:711

Telefon:3021-099

Vreme prijema:среда 10-14 (проверити обавештење)

Email:jjugovic@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1991. године у Ужицу, где је завршила основну школу, као носилац Вукове дипломе. Ужичку гимназију, природно-математички смер, такође је завршила као носилац Вукове дипломе. Економски факултет у Београду, студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање – подмодул Рачуноводство и ревизија, уписала је школске 2010/2011. године. Све испите предвиђене наставним планом положила је, закључно са јулским испитним роком 2014. године, са просечном оценом 9,97 , а септембра исте године је одбранила дипломски рад.

Школске 2014/2015. године уписала је мастер студије на Економском факултету у Београду, смер Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. Положила је све испите предвиђене наставним планом, закључно са јулским испитним роком 2015. године, са просечном оценом 9,67. Маја 2017. године одбранила је мастер рад. Од октобра 2017. године студент је докторских студија на Економском факултету у Београду.

Током основних студија, била је добитник бројних награда. Проглашена је најбољим студентом у генерацији на крају прве, друге и треће године студија, као и студентом генерације. Добитник је и награде за најбољег студента Економског факултета поводом Дана Универзитета у Београду. Као студент завршне године основних студија и као студент мастер студија била је стипендиста Фонда за младе таленте.

Током зимског семестра школске 2014/2015. и 2015/2016. године била је, као демонстратор, ангажована на извођењу вежби на Економском факултету у Београду, на предмету Рачуноводство трошкова, а у летњем семестру школске 2014/2015. године, у истом статусу, изводила је вежбе на предмету Рачуноводствени информациони системи. Марта 2016. године изабрана у звање сарадника у настави за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије – Рачуноводство трошкова и Рачуноводствени информациони системи

Обавештења

Download