cc

КОПРИВИЦА ДР МАРИЈА

Kabinet:438

Telefon:3021107

Vreme prijema:среда 10:00-12:00

Email:marijajovovic@ekof.bg.ac.rs

Dr Marija (Jovović) Koprivica rođena je 1983. godine u Nikšiću. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Master studije završila je 2009. godine (studijski program Kvantitativna analiza, modul Aktuarstvo), kada upisuje doktorske studije na Ekonomskom fakultetu (studijski program Statistika). Doktorsku disertaciju na temu „Merenje rizika pri utvrđivanju solventnosti neživotnih osiguravača“ odbranila je u julu 2015. godine. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 2009. godine. Angažovana je u nastavi na predmetima Finansijska i aktuarska matematika, Tarife u osiguranju, Osiguranje i Penzijsko i zdravstveno osiguranje. Učestvovala je na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, kao i inovacionih kurseva iz oblasti osiguranja, aktuarstva i finansijske matematike. Objavila je više radova iz navedenih oblasti u naučnim monografijama, tematskim zbornicima radova i časopisima u zemlji i inostranstvu. Član je Udruženja aktuara Srbije i Međunarodne asocijacije aktuara (IAA).

Обавештења

Konsultacije neće biti održane 25.09.2019. godine. Za sva pitanja studenti se mogu obratiti putem e-mail-a. Hvala na razumevanju.

Download