irenaj2

ЈАНКОВИЋ ДР ИРЕНА

Kabinet:229

Telefon:3021-046

Vreme prijema:utorak 13-15h

Email:irena.jankovic@ekof.bg.ac.rs

Др Ирена Јанковић је запослена на Економском факултету Универзитета у Београду као ванредни професор на предметима Финансијска Тржишта и Анализа харија од вредности. Након завршених основних студија на смеру Финансије, банкарство и осигурање, похађала је последипломске курсеве Банкарски и финансијски менаџмент,  International Master of Science in Quantitative Finance и магистарски курс Пословна економија у сарадњи са пословном школом HEC из Париза.

Магистрирала је и докторирала на Економском факултету у Београду. Добитник је многобројних стипендија и награда. Располаже искуством у раду на пројектима у области економије и финансија као и у примени различитих модела квантитативне финансијске анализе појединачних финансијских инструмената и портфолија. Ради на пројектима од домаћег и међународног значаја у области финансија и предаје на Курсу за стицање звања брокера у организацији Комисије за хартије од вредности РС и Економског факултета у Београду. Говори енглески и руски језик уз познавање основа француског, шпанског и немачког језика. Искусни је корисник MS Office пакета и Eviews и Stata статистичко/економетријских пакета.

Одабране референце

JANKOVIĆ, Irena, ŽIVKOVIĆ, Boško, 2014, An Analysis of the Effect of Currency Mismatch on Country’s Default Risk, Economic Annals, Volume LIX, No. 201/ April-June 2014. Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade (ISSN: 0013-3264, DOI. 10.2298/EKA1401085J), str. 85-121

NJEGIĆ, J., ŽIVKOV, D., JANKOVIĆ, Irena, Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies, U: Prague Economic Papers, ISSN 1210-0455, 2018, Vol. 27, no. 3, str. 270–292, https://doi.org/10.18267/j.pep.669

JANKOVIĆ, Irena, POPOVIĆ, Svetlana, Catastrophe Bonds Market- Latest Trends in Managing Catastrophe Risks, U: Insurance in the Post-Crisis Era, ISBN 978-86-403-1548-7, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 291-306

JANKOVIĆ, Irena, ŽIVKOVIĆ, Boško, FX Risk Hedging Possibilities for Corporate Sector in Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2019, God. 67, br. 3-4

POPOVIĆ, Svetlana, JANKOVIĆ, Irena, STOJANOVIĆ, Žaklina, THE IMPORTANCE OF BANK CREDITS FOR AGRICULTURAL FINANCING IN SERBIA, U: EKONOMIKA POLJOPRIVREDA-ECONOMICS OF AGRICULTURE, ISSN 0352-3462, 2018, God. 65, br. 1, str. 65-80, DOI 10.5937/ekoPolj1801065P

KRSTIĆ, Gorana, SCHNEIDER, Friedrich, ARANDARENKO, Mihail, ARSIĆ, Milojko, RADULOVIĆ, Branko, RANĐELOVIĆ, Saša, JANKOVIĆ, Irena, Causes of the Shadow Economy, U: Formalizing the shadow economy in Serbia: policy measures and growth effects, ISBN 978-3-319-13436-9, Cham: Springer, 2015, str. 21-46, DOI 10.1007/978-3-319-13437-6_4

JANKOVIĆ, Irena, The Effects of Volatility Spillover on the Largest Global Financial Market Segments, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No. 4, Niš: University of Niš, ISSN: 0354-4699, 2018, 319-329

JANKOVIĆ, Irena, LUKIĆ, Velimir, POPOVIĆ, Svetlana, Indicators of Capital Market Integration for Chosen CEE Countries and Serbia in 2002-2018 Period, U: Quantitative models in economics, ISBN 978-86-403-1561-6, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 181-204

JANKOVIĆ, Irena,  TRIFUNOVIĆ, Dejan, JOVOVIĆ, Marija, Catastrophe Bonds as an Instrument of Catastrophe Risk Management, U: Monograph Catastrophic Risks and Sustainable Development, ISBN 978-86-403-1418-3, Beograd: Ekonomski fakultet, 2015, str. 371-394

JANKOVIĆ, Irena, JELOČNIK, M., ZUBOVIĆ, J., Possibilities for Development of Commodity Exchange in Serbia, U: Economics of Agriculture, ISSN 0352-3462, 2018, Vol. 65, No. 4, str. 1557-1571, DOI: 10.5937/ekoPolj1804557J

Обавештења

KONSULTACIJE SE ODRŽAVAJU PUTEM PLATFORME ZOOM SVAKOG UTORKA U 13H.

LINK ZA PRISTUP JE DOSTUPAN NA MOODLE.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

DATUM KOLOKVIJUMA 25.4.2021.

———————————————————————————————————–

Rok za slanje prezentacija putem email-a je dva dana pre planiranog izlaganja.

Rok za slanje eseja putem email-a je 10.4.2021.

———————————————————————————————————-

Domaći zadatak iz FT

Domaći zadatak iz predmeta Finansijska tržišta

Rok za slanje 26.3.2020.

 

———————————————————————————————————-

Domaći zadatak iz AHOV

Domaći zadatak iz predmeta Analiza hartija od vrednosti

Rok za slanje 27.3.2020.

 

———————————————————————————————————–