irenaj2

ЈАНКОВИЋ ДР ИРЕНА

Kabinet:229

Telefon:3021-046

Vreme prijema:sreda 16-18h

Email:irenaj@ekof.bg.ac.rs

Др Ирена Јанковић је запослена на Економском факултету Универзитета у Београду као ванредни професор на предметима Финансијска Тржишта и Анализа харија од вредности. Након завршених основних студија на смеру Финансије, банкарство и осигурање, похађала је последипломске курсеве Банкарски и финансијски менаџмент,  International Master of Science in Quantitative Finance и магистарски курс Пословна економија у сарадњи са пословном школом HEC из Париза.

Магистрирала је и докторирала на Економском факултету у Београду. Добитник је многобројних стипендија и награда. Располаже искуством у раду на пројектима у области економије и финансија као и у примени различитих модела квантитативне финансијске анализе појединачних финансијских инструмената и портфолија. Ради на пројектима од домаћег и међународног значаја у области финансија и предаје на Курсу за стицање звања брокера у организацији Комисије за хартије од вредности РС и Економског факултета у Београду. Говори енглески и руски језик уз познавање основа француског, шпанског и немачког језика. Искусни је корисник MS Office пакета и Eviews и Stata статистичко/економетријских пакета.

Обавештења

Prijem studenata 9.10.2019. se odlaže usled odsustva za narednu sredu od 16-18h.