Janicijevic

ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДР НЕБОЈША

Kabinet:624

Telefon:3021131

Vreme prijema:понедељак 13 -15

Email:nebojsaj@ekof.bg.ac.rs

Проф др Небојша Јанићијевић је рођен у Младеновцу 16.08.1960. године где је завршио и основну школу и гимназију. Економски факултет је уписао 1979 године а дипломирао 1983 године. Проф др Небојша Јанићијевић је комплетну научну и стручну каријеру остварио на Економском факултету Универзитета у Београду где је магистрирао 1988 године, докторирао 1993 године и где је прошао сва звања од асистента приправника до редовног професора. Он данас на истом факултету предаје на основним студијама (Организација предузећа и Управљање организационим променама), мастер студијама (Организациона култура, Менаџмент перформанси, Организационо понашање и Лидерство и етика) као и на докторским студијама (Организација предузећа, Организационо понашање и Методи и технике научног истраживања и анализе).

Професор Јанићијевић се у научном и стручном погледу конзистентно развијао у области менаџмента и бизниса а у оквиру те области у дисциплини Организације. Сви његови радови спадају у дисциплине које су познате као: Организационо понашање (Organizational Behaviour), Организациони Дизајн (Organizational Design), Управљање људским ресурсима (Human Resource Management), Управљање променама (Change Management). Проф Јанићијевић је у наведеним дисциплинама објавио 6 монографија, 2 уџбеника, поглавља у 14 међународно значајних монографија, дваесет радова у међународним часописима и велики број радова у домаћим часописима. Он је учествовао редовно на међународним конференцијама у областима којима се бавио тако да има 36 реферата на тим конференцијама до сада.

Проф Небојша Јанићијевић је посебно развио концепт организационе културе (организатионал цултуре) по коме је постао познат домаћој и међународној научној и стручној јавности. Проф Јанићијевић је написао прву књигу на српском језику на ту тему и објавио већи број чланака којима је развијао концепт и популарисао га како међу истраживачима тако и међу практичарима менаџмента. Његова последња књига, издата 2103 године, такође носи наслов „Организациона култура и менаџмент“. Небојша Јанићијевић развио и дисциплину Управљање организационим променама по којој је такође постао познат у домаћој академској и стручној јавности.

Проф Небојша Јанићијевић је до сада три пута био на стручном усавршавању у иностранству од чега је два пута користио веома цењену Фулбрајтову (Fulbright) стипендију у САД. Последњи пут Фулбрајтову стипендију је користио 2010 године на State University of New York.

Учешћем на дугорочним научно истраживачким пројектима које је финансирало Министарство за просвету и науку републике Србије Небојша Јанићијевић је такође дао допринос развоју науке у Србији. Практично већ двадесетак година учествује у овим пројектима и даје значајан допринос њиховој реализацији као истраживач класификован као А1. У текућем циклусу научно истраживачких пројеката које финансира Министарство за просвету и науку професор Јанићијевић је руководилац једног од пројеката у области пословног управљања на коме је ангажовано 30 истраживача.

Проф Небојша Јанићијевић је своја теоријска знања примењивао и у пракси и то кроз консалтинг. У својој стручној каријери он је био консултант великог броја предузећа у областима којима се бавио и теоријски: организација предузећа, управљање људским ресурсима, организационо реструктурирање, управљање организационом културом итд. Поред великог броја малих и средњих предузећа, он је био консултант и предузећа као што су: „Телеком Србија“, „Нафтна индустрија Србије“, „Делта М“, „Народна банка Србије“, „Велефарм“, „Железнице Србије“, Ерсте банка итд. Као домаћи консултант био је ангажован и од светски познате консултантске куће „Booz Allen Hamilton“.

Посебан допринос развоју високог образовања у Србији проф Јанићијевић је дао као члан Националног савета за високо образовање и Комисије за акредитацију и проверу квалитета у периоду од 2006 до 2013 године. У тим телима је радио на успостављању стандарда квалитета у високом образовању у Србији. Такође, као члан Високог службеничког савета Владе Србије од 2004 године допринео је професионализацији јавне управе у Србији.