mjand

ЈАНДРИЋ ДР МАЈА

Kabinet:706

Telefon:3021143

Vreme prijema:utorak 12-14

Email:maja@ekof.bg.ac.rs

Рођена је у Бањалуци. Након завршене XII београдске гимназије, уписује Економски факултет у Београду, где је дипломирала на смеру Финансије, банкарство и осигурање. У новембру 2006. године је одбранила магистарску тезу под насловом „Макроекономске и иниституционалне детерминанте незапослености у привредама у транзицији“. Докторску дисертацију под називом „Флексибилност и сигурност на тржишту рада и утицај на незапосленост у земљама у транзицији“ одбранила је у априлу 2014. године на Економском факултету у Београду. Након завршетка основних студија радила је на Економском институту у Београду у сектору за макроекономска истраживања. На Економском факултету у Београду изводи наставу на предметима Основе макроекономије и Теорија и анализа економске политике. Била је ангажована и на извођењу вежби на међународном постдипломском курсу из макроекономије у сарадњи са Универзитетом Sophia Antipolis из Нице на предметима Макроекономија и Фактори производње. Поред тога, од 2008. године је ангажована и као сарадник у ФРЕН-у (Фонд за развој економске науке). Главне области научног интересовања везане су за макроекономску анализу и економску политику, с нагласком на анализи тржишта рада.

Обавештења

Umesto u utorak 4.12., prijem studenata će biti održan u sredu, 5.12., od 11 časova.

ERC 3 2018 studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download