mjand

ЈАНДРИЋ ДР МАЈА

Kabinet:706

Telefon:3021143

Vreme prijema:sreda 12-14

Email:maja@ekof.bg.ac.rs

Рођена је у Бањалуци. Након завршене XII београдске гимназије, уписује Економски факултет у Београду, где је дипломирала на смеру Финансије, банкарство и осигурање. У новембру 2006. године је одбранила магистарску тезу под насловом „Макроекономске и иниституционалне детерминанте незапослености у привредама у транзицији“. Докторску дисертацију под називом „Флексибилност и сигурност на тржишту рада и утицај на незапосленост у земљама у транзицији“ одбранила је у априлу 2014. године на Економском факултету у Београду. Након завршетка основних студија радила је на Економском институту у Београду у сектору за макроекономска истраживања. На Економском факултету у Београду изводи наставу на предметима Основе макроекономије и Теорија и анализа економске политике. Била је ангажована и на извођењу вежби на међународном постдипломском курсу из макроекономије у сарадњи са Универзитетом Sophia Antipolis из Нице на предметима Макроекономија и Фактори производње. Поред тога, од 2008. године је ангажована и као сарадник у ФРЕН-у (Фонд за развој економске науке). Главне области научног интересовања везане су за макроекономску анализу и економску политику, с нагласком на анализи тржишта рада.

Обавештења

 

Teorija i analiza ekonomske politike (drugi termin): ponedeljak, 17.09. u 18h, S25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Teme za 4. i 10. grupu:

eseji teme 2018

studije slucaja 2018

 

Pravila za izradu eseja – za studente 4. i 10. grupe:

Eseji-pravila 2018