stefanovic

ЈАБЛАН СТЕФАНОВИЋ ДР РАДМИЛА

Kabinet:620

Telefon:3021139

Vreme prijema:среда 12-14

Email:rasty@ekof.bg.ac.rs

Радмила Јаблан Стефановић је редовни професор на Економском факултету Универзитета у Београду, на коме је дипломирала (1980), магистрирала (1984), докторирала (1987) и стекла сва звања, од асистента приправника до редовног професора. У звање редовног професора изабрана је 2010. године.

У току студија, награђена је новчаном наградом од стране Удружења РФР Београда за постигнут одличан успех из групе рачуноводствено-финансијских предмета. Добитник је и награде Привредне коморе Београда за најбољи магистарски рад. Као стипендиста Министарства за науку, боравила је на стручном усавршавању на London School of Economics and Political Science (LSE) у Лондону. Од 2012. до 2018. године обављала је функцију продекана за научно истраживачки рад Економског факултета у Београду.

На основним студијама изводи наставу и испите на предметима: Рачуноводство трошкова, Рачуноводствени информациони системи и Интерни обрачун. Учествовала је и у извођењу дела наставе и испита из предмета Финансијско рачуноводство. Изводи наставу и испите на предмету Организација рачуноводственог информационог система на мастер студијама, као и на предмету Управљање трошковима на докторским студијама Економског факултета у Београду. Изводила је наставу и испите на предмету Рачуноводство трошкова на Војној академији у Београду, као и на Економском факултету у Брчком, где је ангажована на извођењу наставе и испита на предмету Рачуноводствени информациони системи.

Објавила је монографију Принципи устројства контних планова (у финансирању издавања монографије учествовала је и Републичка заједница за науку Србије), као и уџбеник Интерни обрачун за истоимени предмет. Аутор је већег броја научних и стручних радова – чланака у часописима и реферата на домаћим и међународним научним скуповима из области рачуноводства и пословних финансија, публикованим у тематским зборницима конгреса, конференција и симпозијума. Учествовала је у изради научних пројеката из области рачуноводства и пословних финансија. Написала је већи број одредница за Лексикон рачуноводства и пословних финансија (СРРС), као и за Економски речник (ЦИД ЕФ Београд).

У више мандата била је члан: Савета Факултета, Савета Центра за издавачку делатност (ЦИД), ИО Синдиката, Комисије за мастер студије, Наставне комисије, Комисије за нострификацију диплома. Председник је Комисије за мастер студије. Ван Факултета, била је члан Програмског одбора за организацију Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, рецензент реферата изложених на Симпозујуму, као и један од известилаца по групи реферата. Држала је предавања на специјалистичким курсевима за самосталне рачуновође у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије. Била је члан редакције часописа Билансирање и пословне финансије. Члан је редакције часописа Facta Universitatis.

Члан је Научног друштва економиста Србије. Од 2006. године члан је Надзорног одбора НДЕ Србије.

Обавештења

Download