Извештај комисије о избору Стакић Ђорђа у звање асистента за ужу научну област Статистика и математика

15.03.2018

Извештај комисије о избору Стакић Ђорђа у звање асистента за ужу научну област Статистика и математика (предмети: Пословна информатика, Математика и Финансијска и актуарска математика).

Извештај