Извештај комисије о избору Нојковић др Александре, ванредног професора у звање редовног професора за ужу научну област Статистика и математика

09.02.2018

Извештај комисије о избору Нојковић др Александре, ванредног професора у звање редовног професора за ужу научну област Статистика и математика (предмеи: Основи економетрије, Економетрија и Економетријска анализа временских серија).

Izveštaj o izboru Nojković dr Aleksandre