Извештај комисије о избору Југовић Јоване, студента докторских студија у звање асистента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије

26.01.2018

Извештај комисије о избору Југовић Јоване, студента докторских студија у звање асистента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (предмети: Рачуноводство трошкова, Рачуноводствени информациони системи и Интерни обрачун).

Izveštaj o izboru Jugović Jovane