Извештај комисије о избору др Јелене Филиповић у звање ванредног професора

28.06.2017

Извештај комисије о избору др Јелене Филиповић у звање ванредног професора за ужу научну област Пословне економије и менаџмент (предмети: Тржишно комуницирање и Маркетинг услуга).

Извештај