Извештај комисије о избору др Игора Ковачевића у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент

11.07.2018

Извештај комисије о избору др Игора Ковачевића у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (предмети: Маркетинг у туризму и Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству).

Izveštaj o izboru dr Igora Kovačevića