Извештај комисије о избору др Драгана Лончара у звање редовног професора

17.07.2017

Извештај комисије о избору др Драгана Лончара у звање редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (предмети: Менаџмент пројеката и Стратегијски менаџмент).

Извештај.pdf