Извештај комисије о избору Ђуровић Лазара, студента мастер академских студија у звање сарадника у настави

20.11.2018

Извештај комисије о избору Ђуровић Лазара, студента мастер академских студија у звање сарадника у настави за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије.

Извештај о избору