ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТУДЕНАТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА (ЗА 2018. ГОДИНУ)

01.11.2017

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТУДЕНАТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

(ЗА 2018. ГОДИНУ)

 

интерног конкурса је подстицање студената Економског факултета да кроз осмишљавање и реализацију пројеката унапреде квалитет студентског живота и допринесу даљем стручном усавршавању студената у изабраним областима. Кроз интерни јавни конкурс ће бити обезбеђана транспарента расподела средстава које Економски факултет сваке године опредељује за финансирање студентских ваннаставних активности.

Студенти Економског факултета (на основним, мастер и докторским студијама), могу се пријавити као:

– појединци,

– група студената или

– студентска организација.

Више о Конкурсу 2018 видети овде (Конкурс 2018)

Предлог пројекта доставити најкасније до 1.12.2017. године. У разматрање ће бити узете само комплетне пријаве.

Овде можете преузети:

  1. Образац за пријаву пројекта (Образац предлога пројекта)
  2. Додатне табеле (План активности и буџет)

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА