Информативни дан о обукама Националне службе за запошљавање, обуке према захтевима послодаваца

18.10.2018, 12:00h, НСЗ Гундулићев венац 23-25, велика сала, IV спрат

Poziv za info dan Obuke za racunovodstvo na filmu-1 Poziv za info dan Obuke za racunovodstvo na filmu-2