Индустријска организација

24.10.2016.

Предавање др Синише Милошевића, руководиоца Сектора за економске анализе Комисије за заштиту конкуренције, студентима на предмету Индустријска организација.

Презентацију можете преузети на следећем линку:

JS1 Karteli

КZK

30.10.2014.

Додатак у вези са ПОЛИТИКОМ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

1. Релевантно тржиште

Из постављеног (ширег) документа за ову тему је релевантан текст под називом „ПРИМЕНА АНАЛИЗЕ КРИТИЧНОГ ГУБИТКА ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ТЕСТА ХИПОТЕТИЧКОГ МОНОПОЛИСТЕ“. За испит је нужно савладати (што подразумева нацртати, извести и објаснити смисао) од стране 50. до стране 53. (жутом бојом је обележен почетак и крај). Ако се прочита и више од „нужног“ неће шкодити, тј. неће довести до нежељених ефеката и контраиндикација. Гарантујемо :-)

Relevantno tržište (Analiza kritičnog gubitka)

 

2. Блгостање као критеријум за регулацију ХСП

Из приложеног (ширег) текста за испит је нужно савладати (што подразумева нацртати, извести и објаснити смисао) од стране 16. до стране 21. (жутом бојом је обележен почетак и крај). Као и у случају претходне теме неопходно је нагласити да екстензивније читање неће довести до нежељених ефеката.

Blagostanje kao kriterijum za regulaciju HSP (Jednostavni trade-off model)

Pitanja Vilijamsonov model i relevantno trziste

Dodatak za statičke igre sa nesavršenim informacijama

Bajesijanske igre

Dodatak za horizontalno spajanje preduzeća

Horizontalno spajanje preduzeca

Dodatak za kartele 

Faktori koji utiču na stabilnost kartela

Numerička simulacija optimalnog roka trajanja patenta

Optimalni rok trajanja patenta

 Dodatak za aukcije

Aukcije Industrijska organizacija

Dodatak za uparivanje

Uparivanje

Materija iz Industrijske organizacije za kolokvijume i ispit

Industrijska kolokvijum decembar 2017

Popravni kolokvijum iz Industrijske organizacije će biti održan u četvrtak  28.12.2017. u 11:45h u S-315.