ИЛИЋ ДР МИРЈАНА

Kabinet:410

Telefon:3021170

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:mirjana.ilic@ekof.bg.ac.rs

Предмети

Математика
Математика 2
Mathematics, LSE

Библиографија

Радови у часописима

A natural deduction and its corresponding sequent calculus for positive contraction–less relevant logic, Reports on Mathematical Logic, 52 (2017), pp, 101–132

An alternative natural deduction for the intuitionistic propositional logic, Bulletin of the Section of Logic, 45/1, (2016), pp. 33–52

The proof–theoretical analysis of contraction—less relevant logic, Bulletin of the international mathematical virtual institute, ISSN (p) 2303-4874, ISSN (o) 2303-4955 www.imvibl.org /JOURNALS / BULLETIN Vol. 6 (2016), pp. 1-11

An alternative Gentzenization of $RW_+^\circ$, Mathematical Logic Quarterly, 62, No. 6 (2016), pp. 465-480

An alternative normalization of the implicative fragment of classical logic, Studia Logica, Volume 103, Issue 2, (2015), pp. 413-446, doi: 10.1007/s11225-014-9573-0 (коаутор Б. Боричић)

A cut-free sequent calculus for relevant logic RW, Logic Journal of IGPL, Vol 22, No. 4, (2014), pp. 673-695 (коаутор  Б. Боричић)

Cut elimination and decidability for classical Lambek logic, Journal of Logic and Computation, Vol 18, No 1, (2008), pp. 171-199

Theorem provers for substructural logics, Publications de L’Institut Mathematique, tome 82(96), (2007), pp. 55-78

Неки важнији остали радови

О првом изводу функције кроз примере, Тангента, Друштво математичата Србије, Београд, 85/1, (2016)

Настава математике на Економском факултету у Београду, од оснивања до данас, Настава математика, Друштво математичата Србије, Београд,  ISSN 0351-4463, том 60, свеска 1-2, (2015) стр. 40–47.

Бројни системи са основом мањом од 10, као један тип новог корисног задатка, у нижим разредима основне школе, Настава математике, Друштво математичата Србије, Београд,  ISSN 0351-4463, том 59, свеска 3, (2014), стр. 25-31.

Substructural logics admitting cut elimination,  International Congress of Mathematicians, 2006, abstract, www.icm2006.org (коаутор  М. Капетановић)

A tableau based theorem prover for BCK logic, Proceedings of XIV Conference on Applied Mathematics PRIM’2000, 2001, pp. 26-30 (коаутор  М. Капетановић)

Аутоматско доказивање теорема за предикатску логику без контракције, Зборник апстраката X конгреса математичара Југославије, (2000), стр. 14 (коаутор М. Капетановић)

Саопштења на конференцијама

A normalizing system of natural deduction for relevant logic, Logic Colloquium 2017, Stockholm, Sweden

A natural deduction system for positive contractionless relevant logic, Colloquium Logicum 2016,  Hamburg,  Germany

Sequent calculi for contraction–less relevant logics, JAIST Logic Workshop Series 2015,  Constructivism and Computability, Kanazawa, Japan

Is t really needed in formulating sequent calculi for relevant logics?, Colloquium Logicum 2014, Neubiberg, Munich, Germany

Problems in formulating the consecution calsulus of the contraction-less relevant logics, Second International Conference Logic and Applications 2013, Dubrovnik, Croatia

Sequents of sequent systems for relevant logics, European Women in Mathematics 2011, Bellaterra, Barcelona, Spain

Substructural logics admitting cut elimination, International congress of mathematicians 2006, Madrid,  Spain

Аутоматско доказивање теорема за предикатску логику без контракције,  10. конгрес математичара Југославије 2000, Београд

A tableau based theorem prover for BCK logic, XIV Conference on Applied Mathematics PRIM’2000, Будва, Црна Гора

Књиге и збирке задатака

Математика, уџбеник, Економски факултат, Београд(коаутор са Б. Боричић и М. Ивовић)

Збирка задатака из математике, Економски факултет, Београд, (коаутор са Б. Боричић, М. Ивовић, Д. Аздејковић и Ј. Станојевић)

Пројекти

Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству
Одабране референце

ILIĆ, Mirjana, BORIČIĆ, Branislav, A cut-free sequent calculus for relevant logic RW*, U: LOGIC JOURNAL OF THE IGPL, ISSN 1367-0751, 2014, Vol. 22, no. 4, str. 673-695, DOI 10.093/jigpal/jzu009

BORIČIĆ, Branislav, ILIĆ, Mirjana, An alternative normalization of the implicative fragment of classical logic, U: Studia Logica, ISSN 0039-3215, 2015, Vol. 103, no. 2, str. 413-446, DOI 10.1007/s11225-014-9573-0

ILIĆ, Mirjana, An alternative Gentzenisation of RW+o, U: Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2016, Vol. 62, no. 6, str. 465-480, DOI 10.1002/malq.201400084

ILIĆ, Mirjana, A natural deduction and its corresponding sequent calculus for positive contraction—less relevant logic, U: Reports on Mathematical logic, ISSN 0137-290452, 2017, no. 52, str. 101-132, DOI 10.4467/20842589RM.17.006.7144

ILIĆ, Mirjana, BORIČIĆ, Branislav, Is t really needed in formulating sequent calculi for elevant logics?, U: Colloquium Logicum 2014, Minhen, 4-6. septembar 2014., DVMLG, 2014

BORIČIĆ, Branislav, ILIĆ, Mirjana, An intuitionistic interpretation of classical implication, U: Logic Colloquium 2014, ASL European Summer Meeting, Vienna University of Technology, Vienna, 14-19. jul 2014., Kurt Gödel Society, 2014

ILIĆ, Mirjana, Sequent calculi for contraction–less relevant logics, U: Constructivism and Computability, Kanazawa, Japan, 2-6. mart 2015., Japan Advanced Institute of Science and Technology, 2015, str. 50

ILIĆ, Mirjana, Natural deduction for RW+o, U: Colloquium Logicum 2016, Hamburg, 10-12. septembar 2016., Hamburg: Universitat Hamburg, 2016

ILIĆ, Mirjana, A normalizing system of natural deduction for relevant logic, U: Logic Colloquium 2017, Stokholm, 14-20. avgust 2017., Stockholms matematikcentrum, 2017, str. 129-130

ILIĆ, Mirjana, A sequent calculus for positive relevant logic with necessity, U: Conference on Mathematical Logic, Niteroi, Brazil, 10-11. avgust 2018., INTERNATIONAL UNION OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DIVISION OF LOGIC, METHODOLOG

Download