ilicm

ИЛИЋ ДР МИРЈАНА

Kabinet:410

Telefon:3021170

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:mirjanailic@ekof.bg.ac.rs

Рођена у Шапцу, 1966. године. Дипломирала (1990. године), магистрирала (1995. године) и одбранила докторску тезу (2008. године) на Математичком факултету Универзитета у Београду. Од 1991. године радила на Шумарском факултету Универзитета у Београду, као асистент на предмету Математика. Од 2009. године ради као доцент на Економском факултету Универзитета у Београду.

Област научно-истраживачког рада: математичка логика (теорија доказа, некласичне логике и аутоматско доказивање теорема). Спољни сарадник Математичког института Српске академије наука и уметности, при Одељењу за математику и при Семинару за математичку логику. Учествује на научним пројектима Министарства за науку Републике Србије, међународним и националним научним скуповима.

Научни радови и саопштења на научним скуповима:

Is t really needed in formulating sequent calculi for relevant logics?, (coauthor B. Boričić) Colloquium Logicum 2014, Neubiberg, Munich, Germany, p. 10

An alternative normalization of the implicative fragment of Classical Logic, (coauthor  B. Boričić) Studia Logica, 2014, doi: 1007/sl11225-014-9573-0

A cut-free sequent calculus for relevant logic RW , (coauthor B. Boričić) Logic Journal of IGPL 2014, doi: 10.1093/jigpal/jzu009

Problems in formulating the consecution calculus of the contraction-less relevant logics, (coauthor B. Boričić) Second International Conference Logic and Applications 2013, Dubrovnik, Croatia, www.imft.ftn.ac.rs/math/cms/LAP2013, pp. 7-8

Cut elimination and decidability for Classical Lambek logic,  Journal of Logic and Computation, 18(1), (2008), pp. 171-199.

Theorem provers for substructural logics, Publications de l’Institut Mathématique, tome 82 (96) (2007), pp. 55-78.

Substructural logics admitting cut elimination, (coauthor M. Kapetanović), International Congress of Mathematicians, 2006, abstract, www.icm2006.org

A tableau based theorem prover for BCK logic, (coauthor M. Kapetanović), Proceedings of XIV Conference on Applied Mathematics PRIM2000, (2001), pp. 26-30.

Аутоматско доказивање теорема за предикатску логику без контракције, (коаутор М. Капетановић), Зборник апстраката X конгреса математичара Југославије, (2000), стр. 14.

Recognition of the insignificant formulas in the prover KE+, (coauthor N. Bosiočić), Proceedings of XII Conference on Applied Mathematics PRIM97, (1997), pp. 73-77.

Algorithm for PP-reduction a PC-formula to the clause form, (coauthor  N. Bosiočić), Proceedings of VIII International Conference on Logic and Computer science, LIRA97, (1997), pp. 85-90.

Допуна система КЕ, (коаутор Н. Босиочић), Зборник радова ЕТРАН96, (1996), стр. 399-401.

Једно побољшање исказне резолуције, (коаутор Н. Босиочић), Зборник апстраката, YUINFO96 (1996), стр. 213.

Да ли је систем КЕ ефикаснији од класичних таблоа?, (коаутор А. Крапеж), Саопштење на конференцији ЛИРА95, (International Conference on Logic and Computer science), (1995).

Стручни радови

Математика, (аутори Б. Боричић, М. Ивовић и М. Илић), Економски факултет, Београд, (2010), стр. 287-314.

Збирка задатака из математике, (аутори Б. Боричић, М. Ивовић, Д. Аздејковић, Ј. Станојевић и М. Илић), Економски факултет, Београд, (2010), стр. 54-74.

Обавештења

Download