Идеја студената Економског факултета у Београду најбоље решење за допринос запошљавању у региону

Пројекат студената Економског факултета у Београду „Фабрика заната“ који се бави оживљавањем старих заната кроз отварање занатских радњи ради стварања нових малих предузећа, добио је награду у категорији за најбоље решење за допринос новом запошљавању на финалу конкурса Развојне агенције Србије. Идеја конкурса била је да се представе инвестициони пројекти везани за један регион или део региона у Републици Србији, чија потенцијална реализација треба да помогне унапређење привредног развоја у тој целини наше земље.

Пројекат „Фабрика заната“ који су презентовали студенти Економског факултета се односи на ревитализацију brownfield објекта којим се креира простор који би служио као занатски инкубатор у коме би незапослена лица пролазила обуке и радионице, а након тога добијала могућност да оснују сопствени бизнис, као и да сарађују са локалним предузетницима и уче од њих. Секундарни циљ пројекта јесте издавање простора предузетницима који би користили простор за своје потребе, али би се и повезивали са занатлијама који би им испоручивали своје сировине, полупроизводе, производе, услуге и слично.

Такмичарски тим су чинили студенти: Јована Јоцић, Јасна Милосављев, Бењамин Гегић, Ђорђе Јевтић и Анђела Вуковић. Пројекат је настао у сарадњи са колегом Ненадом Стајићем из Центра за сарадњу са привредом, а руковођен је од стране ментора, др Вељка М. Мијушковића.