Гостујуће предавање на тему: „Креирање retail спорт концепта“

20.05.2019, 18:00h, Aмфитеатар 5

EKOF VELIKO PREDAVANJE - A3 poster - 20maj_page-0001