glisic

ГЛИШИЋ МИЛАН

Kabinet:241

Telefon:3021157

Vreme prijema:

Email:glisicmilan@ekof.bg.ac.rs

Рођен 27. априла 1983. године у Панчеву. По завршетку Математичке гимназије у Београду уписује основне студије на Економском факултету Универзитета у Београду. Дипломира 2006. године са просечном оценом 9,81 на смеру Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, опциона група Финансијско управљање. Мастер студије смера Рачуноводство, ревизија и пословне финансије завршава 2010. године са просечном оценом 10. Тренутно је на докторским студијама. Од 2011. године има CFA звање. Професионалну каријеру започиње 2006. године као финансијски аналитичар у брокерској кући Delta broker која у то време оснива прво друштво за управљање инвестиционим фондовима у Републици Србији, Delta Investments. Наредне 2007. године прелази у друштво за управљање инвестиционим фондовима Focus Invest у коме такође обавља послове финансијског аналитичара. Од 2009. године запослен је на Економском факултету Универзитета у Београду, где у звању сарадника у настави изводи часове вежби на предмету Управљачко рачуноводство. У звање асистента изабран је 2011. године. Током основних студија био је добитник стипендије Фонда Владе за младе таленте.

Обавештења

Download