Gligorijevic

ГЛИГОРИЈЕВИЋ ДР МИРЈАНА

Kabinet:628

Telefon:3021019

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:mirag@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1965. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Године 1988. дипломирала је на Економском факултету у Београду. Магистрирала је 1993. године, а докторирала 2000. године. Бирана је за асистента-приправника на нашем факултету 1989. године, док је за асистента изабрана 1993, а за доцента изабрана 2001. године, на предмету Маркетинг. Бави се областима: Маркетинга, Индустријског маркетинга и Понашања организационих купаца.

Референце:
1. „Franchising in Yugoslavia: A Makromarketing Approach“, коаутор са В. Кандицем. Restructuring the Firm, Eds. W. К. Холстеин, М. Милисављевић, Белграде, 1991, п 111 – 125.
2. „Понашање потрошача – импликације на маркетинг стратегије“, магистарска теза, Економски факултет, Београд, 1993. (186 страна)
3. „Управљање позиционирањем у индустријском маркетингу“, у Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу, редактори: Б.Маричић, Г.Петковић, Економски факултет, Београд, 1998, стр. 299 – 304.
4. „Позиционирање производа у индустријском маркетингу“, доктрорска дисертација, Економски факултет, Београд, 2000, (378 страна).
5. „Особености индустријског маркетинга“, Економски анали 143, (18 страна).

Обавештења

Nastavak ispita iz Marketinga od 29.03.2018 u sali 15 POMERA SE SA 14 časova na 16 časova.