This is to certify that

Економски факултет прва високообразовна установа у региону са ACCA акредитацијом за основне студије

Задовољство нам је да вас обавестимо да је Економски факултет у Београду од британског Удружења овлашћених рачуновођа и ревизора (ACCA – Association of Certified Chartered Accountants) добио акредитацију својих основних студија, и тиме постао прва високообразовна установа у региону чији програм основних студија је добио формалну ACCA акредитацију. С тим у вези, обезбеђено је признавање испита положених на Економском факултету у Београду од стране ACCA, те аутоматско ослобођење од четири ACCA испита (F1-F4) за студије смера Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (а за остале смерове, три испита). На овај начин Економски факултет у Београду је потврдио позицију регионалног лидера у домену високог образовања из домена економије, статистике и пословног управљања, а у наредном периоду ћемо наставити са активностима у смеру даљег јачања те позиције.