Економика саобраћаја

Резултати

EKONOMIKA SAOBRAĆAJA- FINALNI REZULTATI SEMESTRALNIH AKTIVNOSTI 2017

Poštovane koleginice i kolege,

u zaglavlju možete naći PDF dokument sa finalno ostvarenim rezultatima rada tokom semestra. Pravo na korišćenje predroka imaju samo oni studenti koji imaju ostvarenih minimum 10(9) poena na dolaske i 12 poena na kolokvijumu (tj. oni kojima su oba kriterijuma štiklirana u tabeli). Molim vas da budete stoga odgovorni prema sebi i da izađete u predroku samo ako ste spremni da bismo bili što efikasniji oko polaganja ispita. Ako padnete tad, ispit možete polagati tek u februaru mesecu, zato je važno da izađete tek kad budete spremni. Oni studenti koji su stekli uslov za izlazak na ispit u predroku i koji izlaze u predroku potrebno  je da prijave ispit za januarski ispitni rok. Studenti sa osvojenih isključivo 60 i više bodova se oslobađaju jednog od dva ispitna pitanja, po želji, u svim rokovima do oktobra 2 2018. godine (uključujući i taj rok ako bude organizovan). Osvojeni bodovi vam, takođe, prema dogovoru, važe u svim rokovima do oktobra 2 2018. godine.

Predrok možete koristiti u terminu dogovorenom na časovima nastave, tj. u sredu 27.12.2017.godine u 16h u A4. Termini januarskog i februarskog ispitnog roka objavljeni su na ličnoj stranici dr V.M.Mijuškovića.

Na predrok poneti indeks i izveštaj; upis ocena u izveštaj vrši se odmah na predroku, a u indeks na dan i u vreme ispita u januaru (18.1.2017.godine, u 14h, salu videti taj dan na oglasnoj tabli) kod onog profesora (Aćimović/Mijušković) kod koga ispit položite u predroku.

VAŽNE NAPOMENE:

a) dobro saberite svoje bodove u tabeli, jer softver na zaokružuje na cele brojeve, a celi su brojevi u pitanju. Ovo je važno da ne bi bilo zabune koliko imate bodova (naročito ako je neko na granici za oslobađanje).

b) u sekciji individualni rad uneti su poeni za izradu seminarskog rada/eseja, dok se u sekciji grupni rad nalaze poeni za prezentacije.

c) osvojeni bodovi se ne upisuju u indeks, već ih nastavnici imaju kod sebe na samom ispitu.

d) dokument u prilogu u PDF formatu, ima određenu grešku u sebi, te je dupliran broj strana. Prođite ceo dokument da biste pronašli svoje poene.

Srećno polaganje ispita!

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković

_____________________________________________________________

Poštovane koleginice i kolege,

počevši od januarskog ispitnog roka 2018. godine, jedino validno izdanje udžbenika za spremanje ispita iz Ekonomike saobraćaja za sve generacije je izdanje iz 2017. godine (autori Božić, Aćimović, Mijušković), a spisak ispitnih pitanja onaj objavljen na linku predmeta i ličnoj stranici dr Veljka M. Mijuškovića.

Želimo Vam uspešnu pripremu i polaganje ispita!

Predmetni nastavnici