Економика аграра

Испитна питања (100):

Испитна питања

Есејска питања (40/50):

Питања – 50

Инфо:

Инфо пакет
План рада


 

Дискусије:

Резултати прве дискусије 2016-17
Резултати друге дискусије 2016-17


 

Резултати:

Евалуација_40_2016-17
Резултати – јануар 2017
Резултати – фебруар 2017


 

Предавања:

Економика аграра увод
Микро-макро проблематика аграра
Осврт на развој економске мисли о аграру
Дефинисање пољопривреде (агропривреде)
Специфичности пољопривреде 1
Специфичности пољопривреде 2
Управљање у агропривреди 1
Управљање у агропривреди 2
Индикатори доприноса пољопривреде укупном привредном развоју
Модели привредног развоја
Трансформација пољопривреде
Зелена револуција – Додатни материјали/илустрације ЗР линк
Аграрна политика
Рурална економија


 

Вежбе:

Рад 1 – Линеарно програмирање, проблем оптимизације у аграру
Рад 2 – Инвестициона анализа у аграру
Вежбе 1 – Макро и микро проблематика, осврт на развој економске мисли о аграру
Вежбе 2 – Дефинисање пољопривреде, субјекти и кооперативе
Вежбе 3 – Специфичности пољопривреде (1 и 2)
Вежбе 4 – Менаџмент у аграру 1
Вежбе 5 – Менаџмент у аграру 2
Инвестициона анализа (подсетник)
Вежбе 6 – Задатак (NPV, IRR)
Вежбе 7 – Допринос пољопривреде укупном привредном развоју
Вежбе 8 – Дискусија 1: Пољопривреда на периферији индустријализације
Вежбе 9 – Трансформација пољопривреде
Вежбе 10 – Дискусија 2: Здрава храна или довољно хране у светским оквирима
Вежбе 11 – Дискусија 3: Савремена аграрна политика


Тест:

Пробни тест

Посете привреди:

Продууктна берза Нови Сад

Продуктна берза Нови Сад - Предавање директора Жарка Галетина

Музеј пчеларства и винарија Живановић – Сремски Карловци

https://webmail.ekof.bg.ac.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=100952&part=2

Уџбеничка литература

Поглавље III

Материјал за III дискусију:

Kонкурентност
НСПРС-Нацрт (октобар)
Пољопривреда Србије ка европским интеграцијама
Стратегија пољопривреде Србије
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Србије
WP02-2006

Резултати