Економика аграра

Испитна питања (100):

Испитна питања

Есејска питања (40/50):

Питања – 50

Инфо:

Инфо пакет
План рада


 

Дискусије:

Резултати прве дискусије (среда) – 2017/18
Резултати прве дискусије (четвртак) – 2017/18
Резултати друге дискусије (четвртак) – 2017/18


 

Резултати:

Оцена рада током семестра (40%) 2017/18. године

Јануарски испитни рок 2018

Фебруарски испитни рок 2018


 

Предавања:

Економика аграра увод
Микро-макро проблематика аграра
Осврт на развој економске мисли о аграру
Дефинисање пољопривреде (агропривреде)
Специфичности пољопривреде 1
Специфичности пољопривреде 2
Управљање у агропривреди 1
Управљање у агропривреди 2
Индикатори доприноса пољопривреде укупном привредном развоју
Модели привредног развоја
Трансформација пољопривреде
Зелена револуција – Додатни материјали/илустрације ЗР линк
Аграрна политика
Рурална економија


 

Вежбе:

Рад 1 – Линеарно програмирање, проблем оптимизације у аграру
Рад 2 – Инвестициона анализа у аграру
Вежбе 1 – Макро и микро проблематика, осврт на развој економске мисли о аграру
Вежбе 2 – Дефинисање пољопривреде, субјекти и кооперативе
Вежбе 3 – Специфичности пољопривреде (1 и 2)
Вежбе 4 – Менаџмент у аграру 1
Вежбе 5 – Менаџмент у аграру 2
Инвестициона анализа (подсетник)
Вежбе 6 – Задатак (NPV, IRR)
Вежбе 7 – Допринос пољопривреде укупном привредном развоју
Вежбе 8 – Дискусија 1: Пољопривреда на периферији индустријализације
Вежбе 9 – Трансформација пољопривреде
Вежбе 10 – Дискусија 2: Здрава храна или довољно хране у светским оквирима
Вежбе 11 – Дискусија 3: Савремена аграрна политика


Тест:

Пробни тест

Посетa привреди: 1.12.2017 – БИОСЕНС Институт, Нови Сад / Тема: Примена ИТ у пољопривреди Србије

Полазак испред Економског факултета у 8,30 сати, повратак око 17-18 сати.

Директор Биосенс института, проф. др Владимир Црнојевић, упознао је студенте са начином рада истраживача и представио услуге које Институт пружа пољопривредницима у Србији на основу примене Географског информационог система и прецизне пољопривреде. Употребом различитих сензора на микролокацијама прикупљају се неопходне информације о условима прозводње које се потом укрштају са осталим доступним информацијама на различитим сервирима на основу чега се даје препорука о коришћењу технолошких решења која ће уз најниже трошкове пружити оптималне резултате.

 BioSense Institute

BioSense_predavanje

У оквиру студијске посете група је имала прилику да посети и домаћинство Живановић у Сремским Карловицма, Музеј пчеларства и винарију. Ово домаћинство је и краљевска породица из Енглеске ставила на своју листу приоритета приликом боравка у Србији.

Винарија Живановић

Slika

 

Уџбеничка литература

Зорка Закић и Жаклина Стојановић (ЦИД): Економика аграра, 2008.

Материјал за III дискусију:

Kонкурентност
НСПРС-Нацрт (октобар)
Пољопривреда Србије ка европским интеграцијама
Стратегија пољопривреде Србије
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Србије
WP02-2006

Резултати

Јануарски испитни рок 2018

Фебруарски испитни рок 2018

Важна напомена: Спискови ће бити предати Студентској служби истог дана након завршетка уписа оцене. Уколико студент не упише оцену дужан је да пријави испит у наредном року и да прати информацију о новом термину уписа оцене.