Економија и менаџмент енергетике

2014

Обавештење за студенте студијског програма Економија и менаџмент енергетике:

Литература за тест из предмета Макроекономија: анализа и политика, за смер Економија и менаџмент енергетике:

Књига Макроекономска анализа (Јакшић, М., Прашчевић, А.),  I део поглавља: I,II,VII, IX, X; II део поглавља: III, IV, V, VI.

Презентације 2013

Информисање за потребе формулисања продајних цена
Изазови на тржишту електричне енергије
Збирни биланс
2013_02_04_TroskoviGrejanja_ el en 1 4 2011 -0 98 cene – priv ured snage_ gas cene januar 2013 LJ

Презентације 2012

1 – Osnovni pojmovi iz energetike
4 – Organizacija i vlasnicka struktura
5 – Teorija Regulacije
5a – Nacela regulacije metodom kontrole cena
6 – Metodi i nacini regulacije
7 – Incentive regulation_general approach 8 April 01
8 – Cene elektricne energije
9 – Tarife za struju
10 – Cene i tarifni sistemi PR-finalno
11 – Obnovljivi izvori(RES)
2011_financing_renewable
Electric_energy_systems
Politika cena elektricne energije
Proizvodna cena raznih tehnologija
statistics_manual
Generation Costs EU
5a Competitive Activities