foto03

ЏУНИЋ-ДРИЊАКОВИЋ ДР МАРИЈА

Kabinet:239

Telefon:3021154

Vreme prijema:уторак 12-14 (зимски семестар)

Email:mdrinjakovic@ekof.bg.ac.rs

Марија Џунић-Дрињаковић рођена је 1954. године у Београду, где је завршила гимназију и дипломирала на Одсеку за француски језик и књижевност Филолошког факултета. У више наврата боравила је као стипендиста француске владе у Паризу, Дижону и Монпељеу.  Докторску дисертацију одбранила је 1997. године на Филолошком факултету. На Економском факултету ради од 1989. године, када је изабрана за предавача. У звање доцента изабрана је 2003. године, а у звање ванредног професора 2008. Предаје на предметима Француски језик, Француски језик за економисте, Француски језик за економисте 2 и 3. Осим на редовим студијама, држала је наставу француског језика и на два међународна мастер-курса: Менаџмент и пословна економија (у сарадњи са француском пословном школом HEC)и Макроекономија привреда у транзицији (у сарадњи са Универзитетом у Ници SophiaAntipolis). Држала је и неколико предавања у Француској : 2002. на Универзитету Бордо 3,  у оквиру семинара за постдипломце Frontières et seuils који је организовала истраживачка екипа LAPRIL; 2005. у оквиру семинара Les pays slavesdiscours et cultures,  који је организовао центар CERCS; 2010. у оквиру преводилачке радионицена мастер студијама). Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.  Члан је истраживачке екипе CLARE, стални сарадник и члан научног савета електронског часописа Serbica који је покренут на француском универзитету Michel de Montaigne. Поред наставне и истраживачке, Марија Џунић-Дрињаковић има и дугогодишњу преводилачку каријеру и члан је Удружења књижевних преводилаца Србије.

Изабране референце:       

Marija Džunić-Drinjaković, Francuskizaekonomiste, Ekonomskifakultet, Beograd, 2011, 204 str.

Marija Džunić-Drinjaković, Polyphonies narratives, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2007, 201 str.

Marija Džunić-Drinjaković, Fantastično i humor u pripovedačkom postupku Marsela Emea, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2008, 264 str.

Danica Pavlović, Marija Džunić-Drinjaković i Ljiljana Đurić, FrancuskijezikzaIVrazredEkonomskeiugostiteljskeškole,Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva, Beograd / NoviSad, 1992, 243 str.

Marija Džunić-Drinjaković, «Les choix linguistiques et les enjeux culturels»,  Plurilinguismes et Multiculturalismes, sous la direction de Nadine Ly, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. «Montaigne-Humanité», 2009, pp. 69-82

Marija Džunić-Drinjaković, “Prevođenjekaopreiskazivanje“, Letopis Maticesrpske,septembar 2006, pp. 383-389.

Marija Džunić-Drinjaković, «Les traces du traducteur – une présence visible et admissible», Les traces du traducteur, sous la direction de Magdalena Nowotna et Amir Moghani, INALCO / CERLOM, pp. 177-187, 2009.

Marija Džunić-Drinjaković, «Le rapport entre l’art et la vie dans l’œuvre de Marcel Aymé», Filološki pregled / Revue de Philologie, XXXVI 2009 2, pp. 53-64.

Marija Džunić-Drinjaković, «Les vertus esentielles dans l’univers ayméen»,  Filološki pregled / Revue de Philologie, XXXVII 2010 2, Moderni moralistii (XIX-XX vek) /  Les moralistes modernes (XIXe-XXe siècles), Filološki fakultet, Beograd, 2010, pp. 111-123.

Marija Džunić-Drinjaković, «A la recherche de l’unité perdue avec le monde», Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Annales, Faculté de Philosophie, Université de Novi Sad, XXXV-3, Novi Sad 2010, pp. 115-124.

Marija Džunić-Drinjaković, «Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé», Nasledje revue de litérature, de langue, d’art et de culture (numéro thématique: Dire, écrire, agir en français, priredile K.Melić i T. Аšić), godina VIII, broj 19, 2011 / année VIII, vol. 19, 2011,  FILUM, pp. 107-117.

Marija Džunić-Drinjaković, «Les résonances rabelaisiennes dans la littérature serbe», La littérature serbe dans le contexte européen Texte, contexte et intertexualité, sous la réd. de Milivoj Srebro,  MSHA, 2013 p. 251-266.

Marija Džunić-Drinjaković , «Au pays de la soif ou le symbolisme de l’espace chez François Mauriac et Bora Stanković, Les Etudes françaises aujourd’hui La représentantion de l’espace dans les littératures françaises et francophone Le français:  de la forme au sens et inversement, Faculté de philologie de l’Université de Belgrade, Association de coopération culturelle Serbie-France, 2012, Belgrade, pp. 127-136.

Džunić-Drinjaković Marija, «L’ennui d’une fée?», L’Ennui, Eidôlon vol. 105, études réunies par Gérard Peylet, Bordeaux, PUB, 2013, p. 171-180.

Džunić-Drinjaković Marija, «Aux aguets de l’invisible»,  revue électronique Serbica (http://serbica.u-bordeaux3.fr, www.serbica.fr,),n°. 4, juillet 2013, Université Bordeaux Montaigne, 2013, format PDF, 7 pages.

Džunić-Drinjaković Marija, « L’œuvre littéraire à l’épreuve du temps », DEAF 2 (Dire, Ecrire, Agir en Français) La langue et la littérature à l’épreuve du temps, Actes du IIe colloque international, Faculté des Lettres et des Arts, Université de Kragujevac, Kragujevac 2013, p. 67-74.

Džunić-Drinjaković Marija,  «Les enjeux éthiques et esthétiques de la retraduction», dans Eve de Dampierre, Anne-Laure Metzger, Vérane Partensky et Isabelle Poulin (dir.), Traduction et partages: que pensons-nous devoir transmettre?, Université Michel de Montaigne, Bordeaux, ouvrage issu du XXXVIIe Congrès de la SFLGC,  2014, p. 367-378. Lien: (http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/index/html;

http://www.vox-poetica.com/sflgc/actes/traduction/index.html.

Džunić-Drinjaković Marija, «Corps et vision du monde chez Marcel Aymé», Le Débat des cinq sens de l’Antiquité à nos jours, sous la direction de Géraldine Puccini, Eidôlon vol. 109, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, p. 401- 412.

Преводи:

Лисјен Февр, Борба за историју, СКЗ, Београд, 488 стр.

Жак Муржон, Људска права, Плато XX век, Београд, 1998, 126 стр.

Луј-Жан Калве, Рат међу језицима, XXвек, Београд 1995, 338 стр.

Opredelite se za francuski

Обавештења

–  Na usmeni deo ispita iz francuskog jezika pozivaju se, u utorak 5.O9. (ili 12. O9.) u 11 h (II sprat, 239) sledeci studenti :
Radivojevic Nevena 12 1359
Pesic Jelica 381 10
Jevtovic Aleksandra 555 13

–  Umesto u utorak, 4. jula, profesor Marija Dzunic-Drinjakovic odrzace konsultacije u sredu 5. jula, od 9 30 do 10 30

–  Kolokvijum iz predmeta Francuski jezik za ekonomiste 2, kao i popravni iz predmeta Francuski jezik 1, Francuski jezik za ekonomiste 3 i Francuski jezik za ekonomiste 4, bice odrzan u utorak 9. maja, sala 29, u 12 casova.

–  Nastava francuskog jezika za studente II godine nece biti odrzana 21. i 28. marta, kao ni konsultacije. Ovi casovi ce biti nadoknadjeni u aprilu

–  Na usmeni deo ispita iz francuskog jezikam u utorak 14. februara u 11 sati, pozivaju se

Svetlana Sindzar 04 1056
Dejan Humar 233 14

–  Profesor Marija Dzunic-Drinjakovic zbog bolesti nece drzati konsultacije u utorak 31.januara

– Pismeni deo ispita iz francuskog jezika polozili su sledeci kandidati

Marija Ivanovic 219 15
Aleksandra Bogdanovic 43 15
Novakovic Teodora 689 15
Gora Pastuovic 5057 16
Ilic Teodora 271 12
Cvetanovic Aleksandra 1367 11
Filipovski Jelena 10 1182

Usmeni: utorak 24.januar u 11 h, II sprat, 239

–  Kolokvijum iz francuskog jezika (III godina) odrzace se u utorak 6. decembra u 15 casova Kolokvijum iz francukog jezika (IV godina) odrzace se 9. decembra u 12 casova-  Rezultati kolokvijuma III godina, francuski jezik Dejan Humar 233 14, Gora Pastuovic 5057 16

–  Kolokvijum iz predemeta Francuski jezik 1 odrzace se u utorak, 29. novembra u 10 h

– Prijem studenata u zimskom semestru je utorkom od 11 30 do 12 casova

–  Ispit iz francuskog jezika (12.09.2006) polozili su sledeci studenti

Filipovski Jelena 101 182
Cvetanovic Aleksandra 111 367
Jovanic Aleksandra 140 084

Usmeni 22.09. u 11 h  i 27.09. u 13 h.

–  Umesto 6og i 13og septembra, konsultacije će biti održane 20og septembra od 12h do 13h30 i 22og septembra od 11h do 12h30.

–  Na usmeni deo ispita  koji ce se odrzati u cetvrtak 23. u 16 30  i u utorak 28. juna u 10 sati pozivaju se sledeci kandidati
Dejan Humar 140 233
Stanoevski Daniela 130 302

–  Popravni kolokvijum ce se odrzati, kao sto je i najvaljeno, 21.06. u 9 30 u sali 28

– Popravni kolokvijum za predmet Francuski jezik za ekonomiste 2 (generacija koja sada slusa ovaj predmet) –  Popravni kolokvijum ce biti odrzan (umesto u avgustu) 21. juna

–  Kolokvijum za studente koji u ovom semestru slusaju predmet Francuski
jezik za ekonomiste 2, bice odrzan u utorak 10. maja u 12 casova

U istom terminu zakazuje se i popravni kolokvijum za studente koji su u
zimskom semestru slusali predmete

Francuski jezik, ili
Francuski jezik za ekonomiste 2, ili
Francuski jezik za ekonomiste 3

–  Pismeni deo ispita iz francuskog jezika, odrzan 29.03.2016, polozili su
sledeci kandidati

Stojiljkovic Sanja 01 0120
Sindzar Svetlana 04 1056

Usmeni: utorak, 5. april u 10 30

–  U petak 25. marta casovi ce biti odrzani ne u sali 29 vec u sali 26, u istim terminima – 10-12 30

–  Nadoknada casova iz francuskog jezika, II godina petak, 25. mart u 10 casova, sala 29

–  Casovi koji su vec najavljeni (nadoknada) za petak, 18. marta u 10 30 h, bice odrzani u sali 29 na drugom spratu

–  Zbog ucesca na dva medjunarodna skupa u Francuskoj profesor MarijaDzunic-Drinjakovic nece drzati nastavu 1. i 8. marta 2016.
Nastava ce se obavljati po postojecem rasporedu 15. 03 (od 12 do 14 30), a prvi termin za nadoknadu propustenih casova zakazuje se za petak, 19.mart, u 10 30 (naknadno ce biti objavljeno u kojoj sali).

–  Na usmeni deo ispita u februarskom roku pozivaju se sledeci kandidati:

Milic Milica 373 / 12
Longoniya O. Victor 12 / 1149
Antic Andrea 766 / 12
Ana Pesic 09 / 304
Sandra Popovic 2 / 13

Usmeni ce se odrzati u sredu 17.02. u  10 h, II sprat, 239.

– Резултати Француски језик:

Na usmеni deo ispita, koji ce se odrzati u utorak, 26. januara u 10 sati,
II sprat, 239, pozivaju se sledeci kandidati:

Aleksandra Smiljanic 43 / 112

Tijana Milosevic 5021 / 15

Milos Jovanic 442 / 12

Marko Neskovic 1319 / 11

Gora Pastuovic 491 / 14

Stefan Kovacevic 699 /17

Milica Djurdjevic 1195 / 14

Dejan Humar 233 /14

–  Prijem studenata u januaru i u letnjem semestru 2016. godine odrzavace se utorkom od 10 30 do 12 casova

– Rezultati kolkvijuma  Francuski jezik za ekonomiste 3

Polozili:
Jovanic Milos 442/12 7
Tijana Milosevic 5021/15  9/10
Smiljanic Aleksandra 43/12 9/10
Andrea Antic 766/12 7

–  Umesto u utorak, 8. decembra, casovi ce biti odrzani 17.12.2015 od 12 do 15 casova, takodje u sali 24

–  Kolokvijum iz predmeta Francuski jezik za ekonomiste 3 odrzace se u petak, 11. decembra u 12 h

–  Pismeni deo ispita (24. 11. 2015) polozio je kandidat
Teodosijevic Jelena 11/1010
Usmeni: utorak, 1. decembar u 14 30 h

 

 

 

 

 

 

Download

 

Резултати испита:

RezultatiStudenti

Rezultati kolokvijuma Francuski jezik 2015

RezultUsmeni

Јун 2015

Puzovic Novica 03/1359        10
Cekic Aleksandar 974/13        9
Milosavljevic Uros 08/1531     8
Jovanic Milos 442/12           5
Cvetanovic Aleksandra 1367/11  5

KolokRezMaj15

KolokRezMaj15

 

Октобар 2014

Rezultati Usmeni

Rezultati 2014 (1)