dragutinovicd

ДРАГУТИНОВИЋ ДР ДИАНА

Kabinet:

Telefon:

Vreme prijema:

Email:

Рођена је у Београду, где је завршила основну, средњу школу и факултет. Радила је као истраживач у Институту за економику индустрије и консултант у Центру за економске студије Mecon. Један је од редактора часописа „Економска мисао“. Остварила је више студијских боравака у иностранству (London Scholl of Economics, Светска банка, George Washington University). Област професионалног ангажовања: економетријско моделирање, макроекономија, теорија ендогеног раста, сиромаштво и социјална политика. Ангажована је на предмету Друштвено планирање на Економском факултету у Београду.

Референце:
1. The FRY: Macroeconomic Developments and Main Imbalances, Study prepared for the CIPE as a part of Project Recovery and Transition of the Yugoslav Economy, 2000.
2. Macroeconomic Stabilization and Recovery of the Yugoslav Economy, Study prepared for the CIPE as a part of Project Recovery and Transition of the Yugoslav Economy, 2000.
3. FRY: Macro-Finance Issues, Study prepared for the Word Bank as a part of the broader fact finding Project, june, 1997.
4. Two FR Yugoslavia’s Crises: Impact on Demographic Variables, 51st ISI Session, Autust 1997.
5. Anatomy of Hiperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia, 1992-94. Europe and Central Asia Region Files, Word Bank, Washington, 1994. 6. Human Capital Evaluation, SANU, 1996.

Обавештења

Download