djordjevic

ЂОРЂЕВИЋ ДР АЛЕКСАНДАР

Kabinet:314

Telefon:3021-160

Vreme prijema:Utorak 16-18

Email:aleksandar.djordjevic@ekof.bg.ac.rs

Рођен 31. Августа 1979. године у Ћуприји. Основну школу завршио у Ражњу, гимназију природно-математичког смера у Алексинцу. На Економском факултету у Београду дипломирао 2002. године. На истом факултету је 2005. године, као први студент који је завршио последипломске студије на страном језику и као први студент у генерацији и са највишом просечном оценом, магистрирао на смеру за Пословну економију. Исте године стекао је звање магистра економије и менаџмента (Master d’Economie et Management) HEC пословне школе из Париза (HEC Paris) која спада у ред најпрестижнијих и најеминентнијих школа пословне економије у Европи.
Докторирао на Економском факултету у Београду 2011. године из области пословне економије.

У току студија користио је стипендију ОЕБС организације намењену студентима завршних година основних студија и студентима последипломских студија.

У току професионалне каријере радио је на Београдској берзи, Акцијском фонду Републике Србије, стажирао 9 месеци у Народној скупштини Републике Србије.

Од октобра 2004. године изводи наставу на Економском факултету на предметима из области туризма (Маркетинг у туризму и Менаџмент у туризму) и предметима из области маркетинга (Маркетинг и Понашање потрошача).

Области професионалног интересовања су: маркетинг и менаџмент са фокусом на потрошаче, маркетинг и менаџмент у туризму, стратегијски маркетинг.

Говори енглески језик и служи се француским.
Члан је Научног друштва економиста (НДЕ), Српског удружења за маркетинг (СеМА) (секретар) и Удружења дипломаца француског високообразованог система (ADEF).

2008. године је у оквиру летње истраживачке школе био на Универзитету Принстон (Princeton University) у САД-у.

Референце:

Монографија: Креирање и испоручивање вредности потрошачима (коаутор са проф. др Б. Маричићем), ЦИД, Економски факултет у Београду, Београд.
Аутор је више од 30 чланака из области туризма и маркетинга објављених на интернационалним и домаћим конференцијама, домаћим и иностраним часописима и научним монографијама.

Учествовао је у изради већег броја научноистраживачких пројеката у оквиру НИЦЕФ-а за потребе Владе Републике Србије и привредних субјеката у Србији.

Одабране референце

ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, MARINKOVIĆ, Veljko, Upravljanje potrošačima : pristup baziran na vrednosti, ISBN 978-86-403-1587-6, Beograd: Ekonomski fakultet, 2019

MARINKOVIĆ, Veljko, ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, KALINIĆ, Zoran, The moderating effects of gender on customer satisfaction and continuance intention in mobile commerce: A UTAUT-based perspective, U: Technology Analysis & Strategic Management, ISSN 0953-7325,  2019, DOI: 10.1080/09537325.2019.1655537

KALINIĆ, Zoran, ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, MARINKOVIĆ, Veljko, LIEBANA-CABANILLAS, Francisco, What drives customer satisfaction and word of mouth in mobile commerce services?  A UTAUT2-based analytical approach, U: Journal of Enterprise Information Management, ISSN 1741-0398, 2019, DOI: 10.1108/JEIM-05-2019-0136/full/html

ŠULEIĆ, Jelana, ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, ZEČEVIĆ, Bojan, The Identification of Satisfaction Drivers of Vacation TravelingTourists, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2019, Vol. 67, No. 7-8, pp. 493-505

Zekavica, A., ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Vukmirović, A., Vukmirović, J., Branković, M., Potential of the Big Data Implementation, in Serbia, in context of Marketing Research, U: Menadžment, ISSN 1820-0222, 2018, Vol. 23 (2), pp. 39-48

ĐORĐEVIĆ,Aleksandar, ZEČEVIĆ, Bojan, ĐORĐEVIĆ, Aleksandar, Ključni faktori u izboru hotela od strane poslovnih putnika, U: Konferencija Srpskog udruženja za Marketing Sema – Izazovi savremenog marketinga, ISBN 978-86-7852-056-3, 2019, pp.  26-39

Обавештења