Aleksandra Djordjevic

ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА

Kabinet:709

Telefon:3021152

Vreme prijema:уторак 14-16, среда 10-12

Email:aleksandra@ekof.bg.ac.rs

Александра Ђорђевић је рођена 28.9.1988. године у Ћуприји, где је завршила основну школу као ђак генерације и Гимназију као носилац Вукове дипломе. Учествовала је на бројним такмичењима остваривши значајне резултате на регионалном нивоу. Школске 2007/2008. уписала је Економски факултет Универзитета у Београду. Дипломирала је 2011. године на смеру Међународна економија и спољна трговина, подмодул Спољна трговина. Током студија је била награђена стипендијама. Школске 2011/2012. године уписала је мастер студије на Економском факултету. Смер Међународно пословање предузећа завршила је са просечном оценом 10,0. Мастер рад под називом ,,Место и улога страних директних инвестиција у међународним токовима капитала” одбранила је јуна месеца 2013. године и тиме стекла звање Мастер економиста. Школске 2013/2014. године уписала је докторске студије на Економском факултету, смер Економија.

Током основних, мастер и докторских студија похађала је бројне курсеве и семинаре од којих се као најзначајнији истичу престижни семинар Конференције Уједињених нација о трговини и развоју (UNCTAD), на коме је представљала Србију и курс Светске трговинске организације под називом „Trade Finance and the WTO“. Члан је World Economic Association и Royal Economic Society.

Од фебруара 2012. до јуна 2014. године била је ангажована као демонстратор на Економском факултету у Београду где је изводила вежбе на предмету Међународне финансије. Јуна месеца 2014. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Међународни економски односи, а октобра 2015. године за секретара Катедре за међународне економске односе.

 

Обавештења