Дискусија „Протестантска етика и утицај на економски развој“

19.11.2019

У оквиру предмета Тржиште и тржишне институције , у уторак 19. новембра у 12 часова ће се одржати дискусија на тему: „Протестантска етика и утицај на економски развој“.

Учесници-гости: Самуил Петровски , председник Удружења евнђеоских студената и Morgan Book,
Фулбрајтов стипендиста у Србији.