dana-popovic1

DANICA POPOVIC PhD

Cabinet:510

Phone:+381 11 3021174

Consultation:

Email:dpopovic@sbb.rs

Education

PhD – 1990, Faculty of Economics, University of Belgrade

Research – 1989, 1982, 1996, London School of Economics, UK

Маster’s degree – 1985, Faculty of Economics, University of Belgrade

Diploma – 1979, Faculty of Economics, University of Belgrade

Awards, grants, certificates, memberships, corporate / public service

Professional experience

1989, Belgrade, Faculty of Economics University of Belgrade

1980-1989, Belgrade, Institute for Industrial Economics – Researcher

1989-1997, Belgrade, Centre for Economic Studies CES MECON – Researcher, team leader

1999, Belgrade, CLDS (Centre for Liberal Democratic Studies) – Senior Fellow

Member of

 • Serbian Academy of Economic Sciences
 • Serbian Scientific Economic Society
 • EACES (European Association of Comparative Economic Studies)
 • Editor in Economic Annals 2006-2014
 • Editor in Panoeconomicus, 2015

Public activities

 • Op – ed columnist in the daily paper “Politika”, monthly contributions since 2006.
 • Op – ed columnist in weekly papers “NIN” and “Vreme”, occasionally, since 2001

Courses taught

International Economics, Macroeconomics of Open Economics, Macroeconomic Models

Key references (publications and projects)

Books, disertations, monographies

 • Foreign trade in balanced growth models, Ph.D, 1991
 • Economic statistics, textbook, 1992
 • Theorems on international trade, Masters Thesis BIGZ, 1988.
 • Alternative approaches in Pure Theory of International Trade, 1985. 

Papers in journals and chapters in monographies

 • Leteći cirkus spoljnotrgovinske liberalizacije Srbije i Crne Gore, Konferencija EU o spoljnotrgovinskom režimu buduće Zajednice, Medija center, prevedeno u časopisu Prizma (decembar 2002a)
 • Korejski recept za srpsku izvoznu strategiju: neznanje ili volja za moć?, Ekonomski institut i CIPE, II Forum o ekonomskoj politici 2001
 • Prvi koraci integracije u svetsku privredu: konvertibilnost, devizni kurs i liberalizacija, Forum o ekonomskoj politici, Ekonomski institut and CIPE, 2000
 • Posao koji se mora obaviti – harmonizacija spoljnotrgovinske politike Jugoslavije sa pravilima svetske trgovinske organizacije, Ekonomika, 2000
 • Ekonomske osnove nove srpske trgovinske blokade, Ekonomika, juni 2000.
 • Oportunitetni trošak politike fiksnog deviznog kursa: teorija i iskustva nasuprot zvaničnoj politici, Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije, Miločer, juni 1997.
 • Trade liberalization and economic performance in transition: the case of FR Yugoslavia; international conference “Challenges and Opportunities for the Transition in Yugoslavia”, Beograd, 1998.
 • Yugoslavia’s prospects for sustained growth, međunarodna konferencija “EU enlargmement – Yugoslavia and the Balcans“, Beograd 1997
 • FR Yugoslavia Before and After the Sanctions: a Scenario of Recovery, Ekonomska misao, No. 1, 1997
 • Političke slobode, efikasnost i privredni rast, Ekonomska misao br 1-2, 1997
 • FR Yugoslavia and the EU: Principal Impediments to Reaching a Self-sustained growth path, maj 1996, međunarodna konferencija FR Yugoslavia and EU: possibilites of Co-operation, Beograd, maj 1996.
 • Economic Developments in FR Yugoslavia: a Country Report, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993-1997, polugodišnja publikacija pripremana za UNECE (koautor i urednik)
 • Snaga disperzije i ključni sektori jugoslovenske privrede, SYM-OP-IS (Simpozijum o operacionim istraživanjima), 1988.
 • Neorikardijanski pristup u čistoj teoriji spoljne trgovine, Ekonomska analiza, vol.21, Zagreb, No. 2 1987.
 • Klasični pristup u teoriji spoljne trgovine, Zbornik odabranih radova Instituta za ekonomiku industrije.1987.
 • Dekompozicija faktora privrednog rasta, SYM-OP-IS 1986.
 • Optimalna struktura izvoza, SYM-OP-IS, 1984.
 • Transfer tehnologije u zemlje u razvoju, Industrija, 1982.

Studies and Projects

 • Forum o najvažnijim merama i preprekama za povećanje zapošljavanja (Employment growth forum), deo: strane direktne investicije, CLDS i USAID, mart 2005.
 • Strategija smanjenja siromaštva (PRSP), deo: Odnosi Srbije sa međunarodnim finansijskim institucijama, World Bank, 2004
 • Konsolidacija spoljnog duga SR Jugoslavije, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1996. (urednik i author)
 • Stabilizacioni program za 1995. godinu – politike i mere u kratkom roku, CES MECON, 1995. (koautor)
 • Stabilizacioni program za drugu polovinu 1994, Beograd: Centar za     ekonomske studije CES MECON, 1994, (koautor)
 • Program strukturnog prilagođavanja privrede SR Jugoslavije, Beograd: Centar           za ekonomske studije CES MECON, 1993. (koautor)
 • Program of Macroeconomic Stabilizationof the FR Yugoslavia, Savezna vlada, (koautor)
 • Economic Developments in FR Yugoslavia: a Country Report, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993-1997 (redaktor i koautor), polugodišnja publikacija namenjena Ekonomskoj komisiji za Evropu pri Ujedinjenim nacijama
 • Program of Macroeconomic Stabilization of the FR Yugoslavia, Savezna vlada, 1992. (co-author)
 • Institucionalni okvir strukturne reforme PTT sistema: Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1995 (rukovodilac i koautor)The Stabilizacion Program for the Second Halve of 1994, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1994, (co-author)
 • Structural Adjustment of the Yugoslav Economy, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993. (co-author)
 • Macroeconomic Stabilization Program, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993, (koautor)
 • Privredna struktura Jugoslavije – analiza i ocena stanja, (koautor), Institut za ekonomiku industrije, 1987.
 • Program makroekonomske stabilizacije SR Jugoslavije, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1992. (koautor)
 • Mogući rast privrede privrede SR Srbije van SAP i projekcija osnovnih agregata Beograd: Institut za ekonomiku industrije, (koautor), 1985.
 • Strukturna reforma PTT sistema: ekonomska i tehnološka opravdanost razdvajanja pošte i javnih telekomunikacija u JP PTT saobraćaja Srbija,       Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON 1993 (rukovodilac i koautor)
 • Razvijenost PTT mreže u zemljama OECD (bilten br.1, april 1992)
 • Ukidanje monopola PTT službe i privatizacija TELEKOMA (bilten br. 3, juni 1992)
 • Osnovne postavke promene privredne strukture Jugoslavije (koautor), Institut             za ekonomiku industrije, 1986.
 • Proizvodna orijentacija privrede SR Srbije van teritorija SAP u funkciji povećanja izvoza u periodu 1986.‑1990., (koautor), Beograd: Institut za ekonomiku industrije, 1985.
 • Mogući rast privrede privrede SR Srbije van SAP i projekcija osnovnih agregata Beograd: Institut za ekonomiku industrije, (koautor), 1985.

Books, disertations, monographies

 • Foreign trade in balanced growth models, Ph.D, 1991
 • Economic statistics, textbook, 1992
 • Theorems on international trade, Masters Thesis BIGZ, 1988.
 • Alternative approaches in Pure Theory of International Trade, 1985.

Papers in journals and chapters in monographies

 • Leteći cirkus spoljnotrgovinske liberalizacije Srbije i Crne Gore, Konferencija EU o spoljnotrgovinskom režimu buduće Zajednice, Medija center, prevedeno u časopisu Prizma (decembar 2002a)
 • Korejski recept za srpsku izvoznu strategiju: neznanje ili volja za moć?, Ekonomski institut i CIPE, II Forum o ekonomskoj politici 2001
 • Prvi koraci integracije u svetsku privredu: konvertibilnost, devizni kurs i liberalizacija, Forum o ekonomskoj politici, Ekonomski institut and CIPE, 2000
 • Posao koji se mora obaviti – harmonizacija spoljnotrgovinske politike Jugoslavije sa pravilima svetske trgovinske organizacije, Ekonomika, 2000
 • Ekonomske osnove nove srpske trgovinske blokade, Ekonomika, juni 2000.
 • Oportunitetni trošak politike fiksnog deviznog kursa: teorija i iskustva nasuprot zvaničnoj politici, Savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije, Miločer, juni 1997.
 • Trade liberalization and economic performance in transition: the case of FR Yugoslavia; international conference “Challenges and Opportunities for the Transition in Yugoslavia”, Beograd, 1998.
 • Yugoslavia’s prospects for sustained growth, međunarodna konferencija “EU enlargmement – Yugoslavia and the Balcans“, Beograd 1997
 • FR Yugoslavia Before and After the Sanctions: a Scenario of Recovery, Ekonomska misao, No. 1, 1997
 • Političke slobode, efikasnost i privredni rast, Ekonomska misao br 1-2, 1997
 • FR Yugoslavia and the EU: Principal Impediments to Reaching a Self-sustained growth path, maj 1996, međunarodna konferencija FR Yugoslavia and EU: possibilites of Co-operation, Beograd, maj 1996.
 • Economic Developments in FR Yugoslavia: a Country Report, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993-1997, polugodišnja publikacija pripremana za UNECE (koautor i urednik)
 • Snaga disperzije i ključni sektori jugoslovenske privrede, SYM-OP-IS (Simpozijum o operacionim istraživanjima), 1988.
 • Neorikardijanski pristup u čistoj teoriji spoljne trgovine, Ekonomska analiza, vol.21, Zagreb, No. 2 1987.
 • Klasični pristup u teoriji spoljne trgovine, Zbornik odabranih radova Instituta za ekonomiku industrije.1987.
 • Dekompozicija faktora privrednog rasta, SYM-OP-IS 1986.
 • Optimalna struktura izvoza, SYM-OP-IS, 1984.
 • Transfer tehnologije u zemlje u razvoju, Industrija, 1982.

Studies and Projects

 • Forum o najvažnijim merama i preprekama za povećanje zapošljavanja (Employment growth forum), deo: strane direktne investicije, CLDS i USAID, mart 2005.
 • Strategija smanjenja siromaštva (PRSP), deo: Odnosi Srbije sa međunarodnim finansijskim institucijama, World Bank, 2004
 • Konsolidacija spoljnog duga SR Jugoslavije, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1996. (urednik i author)
 • Stabilizacioni program za 1995. godinu – politike i mere u kratkom roku, CES MECON, 1995. (koautor)
 • Stabilizacioni program za drugu polovinu 1994, Beograd: Centar za     ekonomske studije CES MECON, 1994, (koautor)
 • Program strukturnog prilagođavanja privrede SR Jugoslavije, Beograd: Centar           za ekonomske studije CES MECON, 1993. (koautor)
 • Program of Macroeconomic Stabilizationof the FR Yugoslavia, Savezna vlada, (koautor)
 • Economic Developments in FR Yugoslavia: a Country Report, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993-1997 (redaktor i koautor), polugodišnja publikacija namenjena Ekonomskoj komisiji za Evropu pri Ujedinjenim nacijama
 • Program of Macroeconomic Stabilization of the FR Yugoslavia, Savezna vlada, 1992. (co-author)
 • Institucionalni okvir strukturne reforme PTT sistema: Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1995 (rukovodilac i koautor)The Stabilizacion Program for the Second Halve of 1994, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1994, (co-author)
 • Structural Adjustment of the Yugoslav Economy, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993. (co-author)
 • Macroeconomic Stabilization Program, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1993, (koautor)
 • Privredna struktura Jugoslavije – analiza i ocena stanja, (koautor), Institut za ekonomiku industrije, 1987.
 • Program makroekonomske stabilizacije SR Jugoslavije, Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON, 1992. (koautor)
 • Mogući rast privrede privrede SR Srbije van SAP i projekcija osnovnih agregata Beograd: Institut za ekonomiku industrije, (koautor), 1985.
 • Strukturna reforma PTT sistema: ekonomska i tehnološka opravdanost razdvajanja pošte i javnih telekomunikacija u JP PTT saobraćaja Srbija,       Beograd: Centar za ekonomske studije CES MECON 1993 (rukovodilac i koautor)
 • Razvijenost PTT mreže u zemljama OECD (bilten br.1, april 1992)
 • Ukidanje monopola PTT službe i privatizacija TELEKOMA (bilten br. 3, juni 1992)
 • Osnovne postavke promene privredne strukture Jugoslavije (koautor), Institut             za ekonomiku industrije, 1986.
 • Proizvodna orijentacija privrede SR Srbije van teritorija SAP u funkciji povećanja izvoza u periodu 1986.‑1990., (koautor), Beograd: Institut za ekonomiku industrije, 1985.
 • Mogući rast privrede privrede SR Srbije van SAP i projekcija osnovnih agregata Beograd: Institut za ekonomiku industrije, (koautor), 1985.

Information

Download