dabic

ДАБИЋ ДР ЉУБИША

Kabinet:309

Telefon:3021003

Vreme prijema:уторак 16-18

Email:ljdabic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1953. године у Гњилану (Косово и Метохија). Основну и средњу школу завршио је у Гњилану. Правни факултет у Београду завршио је 1976. године. Магистрирао је на матичном факултету 1980. године, а докторирао на истом факултету 1988. године.

У периоду од 1979 – 2003. године радио је у Институту за упоредно право у Београду, где је стекао сва научноистраживачка звања (од асистента приправника до научног саветника).

На Економски факултет у Београду долази по основу закљученог уговора (2002-2003.године) о остваривању дела наставе из предмета Међународно привредно право и Привредно право. По основу расписаног конкурса изабран је за ванредног професора на Економског факултету у Београду 2003. године за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Привредно право.

У настави на четворогодишњим студијама на Економском факултету у Београду предаје Привредно право.
У објављеним радовима бави се, нарочито, трговинским и међународним трговинским правом. Посебно интересовање исказује за: мала и средња предузећа; јавна предузећа и њихову својинску, правноорганизациону и управљачку трансформацију; стечај и ликвидацију привредних друштва; јоинт вентуре, међународне концесије и друге облике страних улагања; уговоре међународне пословне праксе (уговор о пројектном финансирању, уговор о подељеној производњи); јавне набавке; заштиту и унапређивање животне средине са становишта унутрашњег и међународног права (билатералне и мултилатералне конвенције) и европског еколошког права и др.

Члан је домаћих и страних струковних удружења: Удружење Србије и Црне Горе за међународно право, Удружење правника Србије и Црне Горе, Удружење правника у привреди Србије и Црне Горе, International Council of Environmental Law.

Р е ф е р е н ц е:
1. Заједничка улагања у Југославији – Упоредноправна анализа законодавства социјалистичких земаља, Београд 1998. године
2. Услови за реализацију промета роба и услуга у праву Европске уније и југословенском праву, Београд, 2001. године (посебан део)
3. Концесије у праву земаља Централне и Источне Европе, Београд 2002. године
4. Јавне набавке у упоредном законодавству, Београд 2002. године (посебан део).

Обавештења

Poštovane kolege,
Prvi kolokvijum za starije generacije održaće se 29. marta 2016. godine od 20 časova. Raspored po salama je sledeći:
Od broja 1 pa do broja 326 na spisku prijavljenih – Amfiteatar 1
Od broja 327 do kraja – Amfiteatar 6.

Sve kolege koje se nisu prijavile za polaganje kolokvijuma a ipak žele da polažu potrebno je samo da se pojave u terminu polaganja u Amfiteatar 6 i biće im omogućeno polaganje kolokvijuma.

ПРИЈАВА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРАВА ЗА СТАРИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ:

Поштоване колеге,

Пред Вама се налази линк путем којег се можете пријавити за полагање првог колоквијума заказаног за уторак 29. март 2016. године у 20 часова.
Рок за пријаву је до уторка 22. марта 2016. године.
Молим све колеге које су се већ пријавиле путем овог линка објављеног на страници и у групама Студентског парламента да се не пријављују поново како не би дуплирали своје пријаве.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ: https://docs.google.com/forms/d/1yt7MCL15GQvJbhGo1nsNf48Rw6urocUE7izKDL9cAxI/viewform?c=0&w=1

Download