Chrohones

CHRONEOS КРАСАВАЦ ДР БИЉАНА

Kabinet:431

Telefon:3021186

Vreme prijema:уторак 18-20

Email:biljana.krasavac@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1964. године у Новом Саду, где је завршила основну и средњу школу. На Економском факултету у Новом Саду дипломирала је 1988. године. Магистрирала је на Економском факултету у Београду 1994. године. Године 1989. примљена је за асистента-приправника на Економском факултету у Београду. За асистента је изабрана 1994. године. На стручном усавршавању је боравила у Италији (1993. године). У настави на четворогодишњим студијама изводи вежбе из следећих предмета: Истраживање маркетинга и маркетиншки информациони системи, Истраживање тржишта, Пројектовање информационих система и Основи статистицке анализе. Такође изводи вежбе и на Вишој пословној школи у Београду. Сарадник је Научног друштва економиста и члан Статистичког друштва Србије. Добитник је Награде за најбољу магистарску тезу у 1994. години фондације Маркплан.

Референце:
1. Gary Jones, Marketing Decisions, Longman Group UK Ltd, 1991, приказ, Marketing 2/1992.
2. Менаџмент у функцији иновација (редактор М. Милисављевиц): „Структура и динамика у привреди Србије“, коаутор Х. Ханић, З. Богетић, стр. 52-64, Центар за менаџмент, Универзитет у Београду, Београд, 1995.
3. Лексикон пословне информатике. коаутор, редактор Х. Ханић, „Систем информација за управљање маркетингом“, стр. 138-141, Издавач: „Знак“, Београд, 1995.
4. Менаџмент у функцији иновација, књига II (редактор М. Милисављевић): „Иновирање производа“, коаутор Х. Ханић. стр. 124-129. Центар за менаџмент. Универзитет у Београду. Београд 1996.
5. Улога искуства у процесу коришцења информација и доношења одлука од стране маркетинг менаџера. пети међународни симпозијум “ Менаџмент и развој предузећа“, Врњачка Бања, 29-31. 05. 1996.

Обавештења

Download