slika 6

АНИЧИЋ ЗОРИЦА

Kabinet:713

Telefon:3021103

Vreme prijema: (проверити обавештењe)

Email:zorica@ekof.bg.ac.rs

мс Зорица Аничић рођена је 18. септембра 1988. године у Ужицу, где је завршила основну школу и Ужичку гимназију. Основне студије Економског факултета Универзитета у Београду уписала је 2007. године, а дипломирала је 2011. године, на смеру маркетинг. Мастер студије на истом факултету завршила је 2014. године, на смеру пословно управљање, модул: менаџмент у туризму. Крајем 2014.године уписала је докторске студије на матичном факултету, студијски програм: пословно управљање.

За одличне резултате постигнуте током сва три нивоа студирања, добитница је већег броја важних награда и стипендија, од којих су најрелевантније: стипендија Министарства просвете и науке Републике Србије (2009, 2010, 2011); стипендија за талентоване ученике и студенте општине Ужице (2009, 2010, 2011); награда Универзитета у Београду за најбољи научно-истраживачки рад у области друштвених наука (2012); награда фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за најбољи научно-истраживачки рад из области менаџмента на Универзитету у Београду (2012); прва награда на такмичењу у креирању интернет бизнис идеје, И-бизнис, НВО И- Србија и Удружење привредних новинара Београда (2012); стипендија јапанске фондације Сакура (2013, 2014).

Професионалну каријеру започела је одмах након дипломирања. Током две школске године, 2011/12 и 2012/13, била је ангажована као демонстратор на предмету Економика предузећа на Економском факултету Универзитета у Београду, где је изводила часове вежби. Поред ангажовања на факултету, у периоду од августа 2012. године до маја 2013. године радила је у реномираној интернационалној фармацеутској кући GlaxoSmithKline на позицији консултанта-специјалисте за регионалну ценовну политику.  Марта месеца 2014. године примљена је у радни однос на Економском факултету Универзитета у Београду, у својству сарадника у настави, где изводи вежбе на предмету Економика предузећа (I година основних студија). Марта месеца 2015.године унапређена је у звање асистент за исти предмет.

Download