dr Miloš Božović

БОЖОВИЋ ДР МИЛОШ

Kabinet:230

Telefon:3021129

Vreme prijema:среда 16-18

Email:milos.bozovic@ekof.bg.ac.rs

Предмети на редовним студијама:

Финансијска економија
Квантитативне финансије

Кратка биографија

Др Милош Божовић рођен је 1976. године у Београду. Докторирао је економске науке 2009. године на Факултету за економију и пословне студије Универзитета Pompeu Fabra у Барселони. Поред доктората из економије, има и звање доктора физичких наука стечено на Физичком факултету Универзитета у Београду 2005. године.

У звање доцента на Економском факултету изабран је 2012. године. До сада је био ангажован као предавач на мастер програмима Економског факултета у Београду и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, као гостујући предавач на European Business School у Немачкој, као асистент на Факултету за економију и бизнис Универзитета Помпеу Фабра у Барселони, и као предавач на курсевима за стицање звања Портфолио менаџера и Инвестиционог саветника Комисије за хартије од вредности Републике Србије. Добитник је награде за најбољег предавача у академској 2010/11. на European Business School.

Области истраживања којима се бави обухватају теме из финансијске економије, са посебним освртом на управљање финансијским ризицима, банкарство и финансијска тржишта. Неки од његових истраживачких радова у области економских наука добили су престижне европске номинације и награде, попут годишње награде Шпанске асоцијације финансијских тржишта (BMEX) за најбољи научни рад из области финансијских деривата у 2006. години, или номинације за награду за најбољи рад у области управљања ризицима 2010. године, коју додељује Global Association of Risk Professionals. Поред тога, добитник је и награде Министарства за науку и технологије Републике Србије за изузетан научни допринос из 2004. године.

У претходном делу каријере објавио је низ запажених публикација у области природних наука, у које спада 7 радова на SCI листи и низ саопштења са водећих међународних конференција.

Био је руководилац три пројекта иновационе делатности Министарства за науку Републике Србије, реализованих у периоду 2007-2013. Учествовао је на низу истраживачких пројеката у Србији и иностранству, и био руководилац пројектног тима на једном међународном пројекту. Тренутно је ангажован на пројекту основних истраживања Економског факултета „Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономска и макроекономска анализа“, као истраживач категорије А1.

Поред академског, др Божовић има и значајно професионално искуство. Радио је на више консултантских пројеката у Европи, на Блиском истоку и у земљама Југоисточне Европе, укључујући и пројекте Светске банке, Европске Уније и Владе покрајине Каталоније. Сарадник је Центра за инвестиције и финансије, консултантске куће из Београда специјализоване за управљање финансијским ризицима, где је од 2009. до 2013. године обављао функцију директора. Коаутор је софтвера за управљање финансијским ризицима RiskGuard*.

Изабране референце

Монографије и поглавља у научним књигама:

1. ‘The Housing Market in Serbia in the Past Decade’ (koautori D. Šoškić, B. Urošević i B. Živković), Global Housing Markets: Crises, Policies, and Institutions, editors: A. Bardhan, R. Edelstein & C. Kroll, John Wiley & Sons, pp. 247–267, 2011
2. Операциона истраживања и квантитативне методе инвестиција (монографија, коаутор Б. Урошевић), Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду, 2009. Бр. страна 346. ИСБН 978-86-403-1036-9.
3. ‘Ризик мреже у међународним банкарским групацијама’ (коаутори Б. Урошевић и Б. Живковић), Нова стратегија развоја привреде Србије – Изазови економске политике у 2011. години, редактори: Ј. Бајец и М. Јакшић, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, стране 215–235, 2011
4. ‘Ризици преношења финансијског поремећаја кроз међународне банкарске групације на тржиштима централне, источне и југоисточне Европе (ЦЕСЕ)’ (коаутори Б. Урошевић и Б. Живковић), Економска политика и развој, редактори: Б. Јовановић-Гавриловић и Т. Ракоњац-Антић, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, стране 147–158, 2010
5. ‘Глобална финансијска криза – узроци и последице по Србију и регион’ (коаутори Б. Урошевић и Б. Живковић), Поступање предузећа и предузетника у условима рецесије, уредник: С. Зарић, Бениан Економик, стране 13–23, 2008

Чланци у часописима:

1. ‘Exchange rate as a determinant of corporate loan defaults in a euroized economy: evidence from micro-level data’ (with J. Atanasijević), Eastern European Economics, forthcoming, 2016
2. ‘Tail risk in emerging markets of Southeastern Europe’ (with S. Totić), Applied Economics, 48 (19), 1785-1798, 2016
3. ‘The anomalous forward premium of EUR/RSD exchange rate’ (with M. Talijan), Journal of Sustainable Development, 43 (4), 2015
4. ‘Equity premium in Serbia: A different kind of puzzle?’ (in Serbian), Ekonomske ideje i praksa, 18, 69–90, 2015
5. ’Credit Rating Agencies and Moral Hazard’ (with B. Urošević and B. Živković), Panoeconomicus, 58 (2), 219–227, 2011
6. ’Утицај финансијског сектора на реални сектор привреде’ (коаутори Б. Урошевић и Б. Живковић), Економика предузећа, 59 (1-2), 34–44, 2011
7. ’On the Spillover of Exchange Rate Risk into Default Risk’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Economic Annals, 183, 32–55, 2009
8. ’Глобална финансијска криза – узроци и последице по Србију и регион’ (коаутори Б. Урошевић и Б. Живковић), Квартални монитор, 14, 94–98, 2008
9. ‘Valoración de activos derivados sobre materias primas considerando reversion a la media y saltos Poisson’ (на шпанском језику), Bolsa: revista mensual de bolsas y mercados españoles, 159, 76–77, 2006

Саопштења са конференција:

1. ‘Financial stability in a dual-currency regime’ (in Serbian), in: Economic policy in 2016, Belgrade, Serbia, December 12, 2015
2. ‘Financial Development and Growth: Evidence from Serbia’, in: Proceedings of EACES Workshop “Financial Development in Transition and Post-Transition Countries”, Belgrade, Serbia, September 11–12, 2015
3. ‘Valuing an Option to Abandon a PPP Toll Road Project’ (with M. Sudarić, N. Vajdić and G. Mladenović), in: Proceedings of the Transport Research Arena (TRA) 2014, Paris, France, April 14–17, 2014
4. ‘Practical considerations in optimal selection of investment portfolio’ (koautor B. Urošević) in: Product Specifics on the Markets of Insurance and Reinsurance, editors: J. Kočović, B. Jovanović Gavrilović and M. Radović Marković, pp. 371–385, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2013
5. ‘Creating the environment for more efficient investment portfolios of insurance companies in Serbia’ (koautor B. Urošević) in: Achieved Resulsts and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, editors: J. Kočović, B. Jovanović Gavrilović & D. Jakovčević, pp. 267–278, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2012
6. ‘Контрола инвестирања средстава осигуравајућих компанија’ (коаутор Б. Урошевић), Надзор и контрола пословања осигуравајућих компанија, Економски факултет Универзитета у Београду и Удружење актуара Србије, Златибор, 27-29. мај 2011.
7. ‘When Currency is Crunching the Credit: The Spillover of Exchange Rate Risk into Default Risk’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Economic Policy and Global Recession, Faculty of Economics, University of Belgrade, September 25-27, 2009

Permanent Working Papers:

1. ‘Valuing Legal Inefficiencies in Emerging Market Economies’ (koautori R. Karapandža i B. Urošević), RICAFE working paper 076, London School of Economics, 2009
2. ‘A Copula Approach to Cross-Market Diversification’ (koautori R. Karapandža i B. Urošević), RICAFE working paper 075, London School of Economics, 2009
3. ‘Market Risk Management in Emerging Markets: the Case of Western Balkans’ (koautori B. Urošević i R. Karapandža), RICAFE working paper 072, London School of Economics, 2009

Патенти:

1. „RiskGuard*“ (софтвер за управљање финансијским ризицима), Милош Божовић и Раша Карапанџа, решење Завода за интелектуалну својину број А-380/08/2 од 09.09.2008.

Детаљна биографија (на енглеском језију)

Обавештења

Download