BOZO STOJANOVIC PhD

Cabinet:523

Phone:+381 11 3021002

Consultation:

Email:bstojanovic@ekof.bg.ac.rs

Education

PhD – 1995, Faculty of Economics, University of Belgrade

Маster’s degree – 1992, Faculty of Economics, University of Belgrade

Diploma – 1988, Faculty of Economics, Banja Luka

Awards, grants, certificates, memberships, corporate / public service

Technical University of Chemnitz – Faculty of Economics (Technische Universitaet Chemnitz – Wirtschaftswissenschaft) from 19.09 in 1998 to 20 7 in 1999

Fields of teaching and research

Courses taught

Price Theory, Theory of Production, Economics of Regulation, Microeconomic Theory

Key references (publications and projects)

Теорија игара – елементи и примена, Службени гласник, Београд, 2005. (in Serbian)

Основе аустријске теорије, Економски факултет у Београду, 2008. (in Serbian)

Теоретичари либерализма, коаутор са Драганом Д. Лакићевићем и Илијом Вујачићем, Службени гласник, Београд, 2007. (in Serbian)

Наднице у економској теорији, књига 1: развој кључних теорија, Службени гласник, Београд, 2009. (in Serbian)

Наднице у економској теорији, књига 2: надница као исход преговарања, Службени гласник, Београд, 2012. (in Serbian)

Динамичке игре уласка на тржиште, Економски анали, број 169, април-јул 2005, стр. 121-143..

Успостављање конвенција – примена теорије игара, Социолошки преглед, Но. 3, 2004, стр. 373-397. (in Serbian)

Колективно преговарање као некооперативна игра, Економист, Но. 4, 1995, стр. 411-433. (in Serbian)

Мансур Ослон – мислилац синтеза, у: Мансур Олсон, Успон и сумрак народа, Службени гласник, Београд, 2010, стр. 9-27. (in Serbian)

Јозеф Шумпетер – економиста са визијом, у: Јозеф Шумпетер, Теорија привредног развоја, Службени гласника, Београд, 2012, стр. 271-301.  (in Serbian)

Information

Download