slika za spomenicu

БОЈОВИЋ ВЕЉКО

Kabinet:713а

Telefon:3021-114

Vreme prijema:среда 10-14

Email:vbojovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1992. године у Београду. Математичку гимназију завршио је 2011. године као носилац Вукове дипломе. Исте године уписао је Економски факултет у Београду, модул Економска анализа и политика – подмодул Микроекономска анализа, који је завршио 2015. године са просечном оценом 9,94. Септембра исте године одбранио је дипломски рад на тему „Моделирање управљања залихама применом некооперативних игара“ из предмета Економско математички методи и модели. Школске 2015/2016 уписао је мастер студије на Економском факултету у Београду, и то два програма – Квантитативна анализа (Операциона истраживања) и Међународни мастер програм из квантитативних финансија (IMQF).

Током студија био је добитник многобројних награда и стипендија. Проглашен је за најбољег студента у генерацији на крају прве и друге године. Био је стипендиста Српске академијe наука и уметности, Фонда за младе таленте „Доситеј Обрадовић“, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Скупштине града Београда као и Немачке службе за академску размену (DAAD) и Европског форума Албах (European forum Alpbach). Поред тога, био је учесник већег броја домаћих и међународних летњих школа, семинара и конференција.

У зимском семестру школске 2015/2016. био је ангажован на Економском факултету у Београду као демонстратор на предмету Економско математички методи и модели. У септембру 2016. године изабран је за сарадника у настави на истом предмету. Школске 2017/2018 изводи вежбе и на предмету Теорија цена.

Током 2016. године био је ангажован и као економски аналитичар у Фискалном савету Републике Србије.

Одлично влада енглеским језиком (ниво C1) и немачким језиком (ниво B2).

Обавештења

Пријем студената у недељи 9-13.7.

У недељи 9-13.7. пријем студената биће одржан у термину од 9 до 11 часова.

За сва додатна питања можете се обратити путем мејла. 

Поени са вежби из Теорије цена

poeni sa vežbi TC

Резултати колоквијума из ЕМММ-а

Rezultati kolokvijuma i informacije o uvidu i upisu