Bogicevic2

БОГИЋЕВИЋ МИЛИКИЋ ДР БИЉАНА

Kabinet:436

Telefon:3021070

Vreme prijema:petkom u 11:30 - od 22.02.2019.

Email:bbogicevic@ekof.bg.ac.rs

  •  

 


Рођена у Београду. Основну (ОШ „Јосиф Панчић“ – ђак генерације) и средњу (V i III гимназија – Вукова диплома) завршила је у Београду. 1990. године уписала се на Економски факултет у Београду, где је и дипломирала у октобру 1994. године, на смеру Финансије, банкарство и осигурање, са просечном оценом 9,51. Магистрирала у јулу 1997. године на истом факултету са просечном оценом 10. Другу магистратуру (MPhil) стекла 1998. године на Универзитету у Кембриџу, Велика Британија. Докторирала у јулу 2001. године на Економском факултету у Београду. Исте године добила награду Привредне коморе за најбољу докторску дисертацију.

Изводи наставу на предметима: Организација предузећа, Основи организације, Менаџмент људских ресурса (на основним академским студијама), Организационо понашање, Организациони дизајн, Интернационални менаџмент људских ресурса, Стратегијски менаџмент људских ресурса, Менаџмент људских ресурса 2 (на дипломским академским студијама) и Методи и технике научног истраживања и анализе, Организација 1Д и Oрганизационо понашање (на докторским студијама).

Добитница је бројних награда и стипендија (Sasakawa, Soros/Chevening, Фонд за научни подмладак РС – стипендија за таленте, Credibel школа; Награда Министарства за науку РС за научно-истраживачки рад 2004; The Best International Paper Award зa 2008-2009. годину од стране Academy of Management (САД) за коауторски рад под називом “Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career success across 11 countries”; исти рад је номинован у најбоља три рада за награду Carolyn Dexter Award). Изводила је наставу у оквиру летњих šкола на енглеском језику International Summer School Alpen Adria (у сарадњи са Економским факултетом за економију и администрацију из Беча, Аустрија, Trogir, Hrvatska, 2006); International Summer School Danubia (у сарадњи са Економским факултетом за економију и администрацију из Беча, Аустрија, предавања из области менаџмента зарада, 2007, 2009, 2010). Сарађивала је са WUS Аустриjа на пројекту Balkan Case Study Competition на изради студија случаја за потребе студентског такмичења.

Објавила је више од 130 радова (књига, поглавља у монографијама, чланака) из области организације, менаџмента и менаџмента људских ресурса. Члан је редакције часописа „Economic Annals“, као и бројних научних асоцијација и удружења. У току каријере радила је на изради бројних законских прописа, учествовала у рефомским процесима државно-службеничког система у Републици Србији и Министарству унутрашњих послова РС, и као консултант на великом броју домаћих (Телеком, НИС, Делта М, МК Комерц, Синтелон, Еуропен, Меркатор, Апотекарска установа Београд, Народна банка Србије, ФК Партизан, …) и међународних пројеката (Светска банка, UNDP, USAID, Европска агенција за реконструкцију, Save the Children, IMG, EU Delegation, OEBS, SIDA, OECD, OSCE, DCAF, GIZ, ЕU IPA пројекти, Шведска полиција).

Обавештења

PRIJEM STUDENATA:

-8.02.2019. u 12h.

-11.02.2019. u 18:15h.

PREDAVANJA na predmetu Organizacija preduzeća počinju u ponedeljak 18.02.2019. u 10h u sali A6.

VEŽBE na predmetu Organizacja preduzeća za modul TMM počinju u petak, 1.03. 2019. prema rasporedu za studente sa parnim i neparnim brojevima indeksa (vidi objavljen raspored časova za 3. godinu).

VAŽNO: U skladu sa Uputstvom o postupanju povodom izmene Statuta Ekonomskog fakulteta u Beogradu u delu koji se odnosi na predispitne obaveze upućenog nastavnicima od strane rukovodstva Fakulteta 30.11.2017. godine, ukida se eliminatorni karakter predispitnih obaveza i precizno utvrđuje način ostvarivanja finalne ocene, koja direktno zavisi od broja poena (ne)ostvarenih kroz predispitne obaveze u toku nastave.