Bogicevic2

БОГИЋЕВИЋ МИЛИКИЋ ДР БИЉАНА

Kabinet:436

Telefon:3021070

Vreme prijema:petkom 10-12h

Email:biljana.bogicevic@ekof.bg.ac.rs

 Рођена у Београду, где је завршила основну (ОШ „Јосиф Панчић“) и средњу (V i III гимназија) школу. 1990. године уписала се на Економски факултет у Београду, где је и дипломирала у октобру 1994. године, на смеру Финансије, банкарство и осигурање, са просечном оценом 9,51. Магистрирала у јулу 1997. године на истом факултету са просечном оценом 10. Другу магистратуру (MPhil) стекла 1998. године на Универзитету у Кембриџу (Clare College), Велика Британија. Докторирала у јулу 2001. године на Економском факултету у Београду. Исте године добила награду Привредне коморе за најбољу докторску дисертацију.

Изводи наставу на предметима: Организација предузећа, Основи организације, Менаџмент људских ресурса (на основним академским студијама), Организационо понашање, Организациони дизајн, Интернационални менаџмент људских ресурса, Стратегијски менаџмент људских ресурса, Менаџмент људских ресурса 2 (на дипломским академским студијама) и Методи и технике научног истраживања и анализе, Организација 1Д и Oрганизационо понашање (на докторским студијама).

Добитница је бројних награда и стипендија (Sasakawa, Soros/Chevening, Фонд за научни подмладак РС – стипендија за таленте, Credibel школа; Награда Министарства за науку РС за научно-истраживачки рад 2004; The Best International Paper Award зa 2008-2009. годину од стране Academy of Management (САД) за коауторски рад под називом “Cracking the fortune cookies: Influencing factors in career success across 11 countries”; исти рад је номинован у најбоља три рада за награду Carolyn Dexter Award). Изводила је наставу у оквиру летњих šкола на енглеском језику International Summer School Alpen Adria (у сарадњи са Економским факултетом за економију и администрацију из Беча, Аустрија, Trogir, Hrvatska, 2006); International Summer School Danubia (у сарадњи са Економским факултетом за економију и администрацију из Беча, Аустрија, предавања из области менаџмента зарада, 2007, 2009, 2010). Сарађивала је са WUS Аустриjа на пројекту Balkan Case Study Competition на изради студија случаја за потребе студентског такмичења.

Објавила је више од 130 радова (књига, поглавља у монографијама, чланака) из области организације, менаџмента и менаџмента људских ресурса. Члан је редакције часописа „Economic Annals“, као и бројних научних асоцијација и удружења. У току каријере радила је на изради бројних законских прописа, учествовала у рефомским процесима државно-службеничког система у Републици Србији и Министарству унутрашњих послова РС, и као консултант на великом броју домаћих (Телеком, НИС, Делта М, МК Комерц, Синтелон, Еуропен, Меркатор, Апотекарска установа Београд, Народна банка Србије, ФК Партизан, …) и међународних пројеката (Светска банка, UNDP, USAID, Европска агенција за реконструкцију, Save the Children, IMG, EU Delegation, OEBS, SIDA, OECD, OSCE, DCAF, GIZ, ЕU IPA пројекти, Шведска полиција, Савет Европе).

Одабране скорашње референце

Janićijević, N., Bogićević Milikić, B., Petković, M., & Aleksić Mirić, A. (2020). Organizacija. Beograd: CIDEF.

Andersen, M., Apospori, E., … , Bogićević Milikić, B., .., & Žikić, J. (2020). Careers in context: An international study of career goals as mesostructure between societies’ career-related human potential and proactive career behavior. Human Resource Management Journal, 30, 365–391.

Bogićević Milikić, B., & Došenović, D. (2020). Moderators of the relationship between intrinsic rewards and job satisfaction: The evidence from the Republic of Srpska. Sociologija, u štampi.

Aleksić Mirić, A., Bogićević Milikić, B., & Janičijević, N. (2020). Organisational learning in Serbia during the transition: On the legacy of Božidar Cerović and his contribution to transition research. Economic Annals, in press.

Bogićević Milikić, B. (2020). A conceptual framework for designing the architecture of Human Resource Management. Ekonomski horizonti, 22(2), u štampi.

Smale, A., Bagdali, S.,…, Bogićević Milikić, B., … (2019). Proactive career behaviors and subjective career success: the moderating role of national culture. Journal of Organizational Behavior, 40(1), 105-122.

Bogićević Milikić, B., & Čučković, M. (2019). Psychological contract breach, work-related attitudes and turnover intentions: achieving competitiveness through improving the employment relationship in the ICT sector. In B. Krstić (Ed.), Improving enterprise competitiveness (pp. 131-156). Niš, Srbija: Faculty of Economics, University of Niš.

Bogićević Milikić, B., & Čučković M. (2019). How to increase job satisfaction and organisational commitement in the ICT sector through job design. Economic Annals, LXIV(222), 81-116.

Bogićević Milikić, B., & Ognjanov, G. (2019). Uloga internog marketinga u unapređenju posvećenosti organizaciji. Marketing, 50(2), 94-110.

Bogićević Milikić, B. (2019). Pokušaj sistematizacije teorije organizacije XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 55(41), 27-54.

Bogićević Milikić, B. (2019). Promoting gender-responsive talent management in police organizations through strategic HRM measuring. Strategic Management, 24(1), 19-29.

Bogićević Milikić, B., & Čučković, M. (2019). Psihološki ugovori i radna ponašanja zaposlenih u državnoj adiministraciji: primer Srbije. U A. Praščević & M. Jakšić (redaktori) Tranzicija, institucije i društveni razvoj – doprinosi profesora Božidara Cerovića, (str. 223-255). Beograd: CIDEF.

Janićijević, N., Bogićević Milikić, B., & Aleksić Mirić, A. (2019). Managerial learning in Serbia during the transition of South East Europe. Economic Annals/EACES Workshop in memoriam of Professor BožidarCerović The Comparative Economics of Transition in South East Europe, 20 September 2019, Faculty of Economics, University of Belgrade.

Bogićević Milikić, B. (2017). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: CIDEF.

Bogićević Milikić, B. (2017). Resolving the conflicts built-in matrix structures. In D. Stojković, M.Božović & S. Ranđelović (Eds.) Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth, (pp. 367-383), Beograd: CIDEF.

Shen, Y.,  Demel, B., Unite, J., Briscoe, J.,….  Bogićević Milikić, B., ….. , & Zikic, J. (2015). Career success across 11 countries: implications for international human resource management. The International Journal of Human Resource Management26(13), 1753-1778.

Kohont, A., Svetlik, I., & Bogićević Milikić, B. (2015). The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. Teorija in Praksa52(5), 925-941.

Bogićević Milikić, B. (2013). Složene intraorganizacione structure. Ekonomske ideje i praksa, 11 (oktobar-decembar), 7-29.

Bogićević Milikić, B., & Janićijević, N. (2013). Challenges For Overcoming The Traditional Mode Of The HRM Function Within Public Administration In Serbia. 28th WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Copenhagen, Denmark, April 15-16.

Bogićević Milikić, B., Janićijević. N., & Cerović, B. (2012). Two Decades Of Post-Socialism In Serbia: Lessons Learned And Emerging Issues In Human Resource Management. Journal for East European Management Studies, 16(4), 445-463

Bogićević Milikić, B. & Žikić, J. (2011). Careers in Serbia. In Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Mayrhofer, W. (Eds.) Careers Around the World: Individual and Contextual Perspectives, (pp. 294-312). Routledge

Bogićević Milikić, B. (2011). Introducing performance-based reward systems within collectivistic national cultures. In C. H.Antoni, X. Baeten, R. Lucas, S. Perkins, and M. Vartiainen (Eds.) Pay and Reward Systems in Organizations – Theoretical Approaches and Empirical Outcomes,  (pp. 85-117). Pabst Science Publishers.

Chudzikowski, K., …Bogićević Milikić, B,…&  Žikić, J. (2009). Career transitions and their causes: A country-comparative perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 825-849.

Bogićević Milikić, B. (2015). Measuring quality of HRM: HR Scorecard. In N. Janićijević  (Ed), Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union (pp. 39-50). Beograd: CIDEF.

Обавештења

REZULTATI ISPITA ORP 6.07.2020. za module TMM, RRFU, MEN I MAR objavljeni su preko Moodle platforme.

REZULTATI ISPITA IZ MLJR-a biće objavljeni u četvrtak, 2.07.2020., na ovoj stranici.

REZULTATI ISPITA ORP 19.06.2020. su postavljeni na Moodle platformu.

OAS MLJR

POPRAVNI KOLOKVIJUM (MLJR): Biće održan u terminu održavanja martovko-aprilskog ispitnog roka za predmet MLJR 27.05.2020. godine u 19h u A6.  Gradivo: prvih 8 poglavlja u udžbeniku. Samo studenti koji su mi se prijavili do 17.05.2020. mogu da izađu na popravni test zbog potrebe planiranja potrebne veličine sale.

VAŽNO: Za ispite iz prvog semestra gradivo nije dodatno smanjeno zbog vanredne situacije. Primenjuje se Info paket za predmet MLJR 2019/2020.

 

OAS ORP/OO

VAŽNO: Nastavna komisija donela je sledeće odluke:

1. Smanjenje gradiva zbog vanrednih okolnosti učinjeno za predmete iz drugog (prolećnog) semestra školske 2019/2020. važi u svim rokovima zaključno sa februarom 2021. godine, odnosno do početka nastave na tim predmetima u školskoj 2020/2021.

2. Smanjenje gradiva važiće i u martovsko-aprilskom roku 2020. godine, koji će biti održan neposredno pre junskog roka 2020. godine („Istovremeno vas obaveštavamo da će po ukidanju vanrednog stanja prvo uslediti završetak martovsko-aprilskog apsolventskog roka koji je po obimu manji, a potom će se nastaviti sa realizacijom junsko-julskog ispitnog roka.“).

Poštovane koleginice i kolege,

Predmetni tim  realizuju onlajn nastavu preko Moodle platforme. Materijali za časove predavanja i vežbi postavljaju se prema planiranoj vremenskoj dinamici realizacije predviđenih tema od 16.03.2020. (videti Revidirani plan rada za predmet u vanrednim okolnostima).

Postavljeni su:

1) revidirani info paketi o načinu ostvarivanja predispitnih obaveza i dodatnom skraćenju gradiva u vanrednim okolnostima,

2) revidirani detaljni planovi rada za oba predmeta i

3) detaljno uputstvo za izradu eseja.

VAŽNO: U vreme časova vežbi studenata modula TMM prisutna sam u pričaonici na Moodle platformi: petkom 8-12h.

VAŽNO: 9.04.2020: Postavljena je Ispravka uz poglavlje 19.

MAS

ISPIT (SMLJR, IMLJR, ULJR) u junskom roku: Upis ocena će se obaviti 27.05.2020. u 19:30h u kabinetu nastavnika. Poneti indeks i izveštaj.

Postavljeno je Uputstvo za prijavu master rada u vanrednom stanju (dole),

Za master studente na predmetu IMLJR: 1) dostavljanje eseja (do 1.05.2020) i prezentacije (15.05.2020).

Postavljeni su materijali (IMLJR reference, MAS IMLJR -IULJR, MAS IMLJR Komprataivni MLJR Srbija).

Za master studente na predmetima SMLJR i ULJR (konsultativna nastava) sve ostaje kao što je dogovoreno. Rok za predaju eseja je 15.05.2020.

Konsultacije: sredom 17:30 – 20:30 elektronskim putem.

 DAS

Konsultacije 17.03.2020. 17-20h putem mejla

 

VAŽNO: Svi studenti koji su upisali predmet u tekućoj školskoj godini (bez obzira koji put) su studenti tekuće generacije i imaju ista prava i obaveze.